0905 528 882enlap@enlap.sk

BREXIT: Veľká Británia a prechodný plán pre študentov z EÚ

Veľká Británia stanovuje "dohodu" o prechodnom pláne pre študentov z EÚ

Ministerstvo vnútra Veľkej Británie stanovilo opatrenia pre študentov EÚ počas prechodného dvojročného obdobia v prípade realizácie brexitu bez dohody, ktorá zahŕňa aj potrebu žiadosti o dočasné povolenie k pobytu (Temporary Leave to Remain) pre pobyty dlhšie ako tri mesiace.

Minister vnútra, Sajid Javid, dňa 28.01.2019 uverejnil ustanovenia o pohybe európskych študentov a občanov po 29. marci, v ktorých sa uvádza, že na prechodné obdobie dvoch rokov budú môcť občania EHP (Európsky hospodársky priestor) cestovať do Spojeného kráľovstva a študovať tak, ako doteraz, bez potreby obstarať si študentské vízum.

Avšak pri všetkých pobytoch dlhších ako tri mesiace sa bude vyžadovať európska žiadosť o dočasné povolenie k pobytu, ktorá bude mať platnosť tri roky. Žiadatelia o štatút dočasného pobytu budú pred udelením povolenia predmetom overenia totožnosti, trestného registra a bezpečnostnej kontroly.

Tieto pravidlá sa budú uplatňovať v prípade brexitu bez dohody a budú podliehať zmene v prípade, že Spojené kráľovstvo a EÚ dosiahnu dohodu pred 29. marcom, dátumom, kedy má Spojené kráľovstvo zo spoločenstva vystúpiť.

Sajid Javid uviedol, že ak Spojené kráľovstvo odíde z EÚ bez dohody, do účinnosti vstúpi výsledok referenda a ukončí sa voľný pohyb osôb. "Musíme však prijať praktický prístup a minimalizovať akýkoľvek rozvrat, aby sme zabezpečili, že Spojené kráľovstvo zostane otvorené pre podnikanie. Preto zavedieme časovo obmedzené prechodné opatrenia a poskytneme občanom EÚ, ktorí prídu po 29. marci dočasné povolenia k pobytu."

Dodáva: "Dovoľte, aby som to povedal jasne. Tieto pravidlá sa nevzťahujú na osoby, ktoré sa tu nachádzajú ešte pred vystúpením z EÚ, ktorých práva na pobyt a prácu budú chránené Systémom vysporiadania sa s EÚ (EU Settlement Scheme). Chceme, aby zostali a nesmierne si ich ceníme. "

Ministerstvo vnútra ďalej uviedlo, že za žiadosť európske dočasné k pobytu bude stanovený poplatok, ale jeho výška bude uverejnená neskôr.

Zároveň potvrdil, že občania EÚ budú môcť počas prechodného obdobia používať elektronické brány na britských letiskách, pokiaľ cestujú s biometrickým pasom.

Ako  bolo oznámené, Ministerstvo vnútra Veľkej Británie už uverejnil Bielu knihu o prisťahovalectve (Immigration White Paper) s plánmi nového študijného vízového systému navrhnutého s účinnosťou od roku 2021. Podľa týchto plánov, o ktorých vláda stále rokuje, by sa od roku 2021 malo so študentami z EÚ zaobchádzať rovnako ako so študentami mimo EÚ.
 
Zdroje: Government UK , StudyTravel
 
Späť hore