0905 528 882enlap@enlap.sk

Koronavírus

26.03.2020

STANOVISKO ku koronavírusu


Klienti ENLAP, s.r.o. môžu bezplatne posunúť kurzy na neskoršie termíny alebo ich stornovať, ak sú spolu splnené nižšie uvedené podmienky  č. 1. a 2. alebo č. 2. a 3.:
 

     1. ak tieto kurzy prebiehajú v krajinách, do ktorých MZV neodporúča v čase zahájenia jazykového pobytu/kurzu cestovať v súvislosti s ochorením COVID-19,

     2. ak boli jazykové pobyty/kurzy príslušnou školou zrušené,

     3. ak jazykové pobyty/kurzy začínajú v termíne, počas ktorého sú na Slovensku prijaté opatrenia v oblasti civilnej ochrany a ochrany verejného zdravia, ktoré znemožňujú alebo podstatným spôsobom sťažujú vycestovanie na objednaný jazykový pobyt.

V prípade, že príslušná jazyková škola nezruší jazykový pobyt a nie sú vydané výstrahy pred vycestovaním, je možné kurz bezplatne presunúť a pri stornovaní pobytu sa ENLAP, s.r.o. bude riadiť stornovacími podmienkami, uvedenými v Zmluvných podmienkach ENLAP.

Pevne veríme, že s nástupom teplejšieho počasia a vďaka karanténe, pandémia ustúpi a nastanú priaznivé podmienky pre absolvovanie už objednaného študijného pobytu. 

Tím ENLAPu

Späť hore