0905 528 882enlap@enlap.sk

Francúzsko, Výmenný program-štátne a súkromné školy

 • Stredoškolský program pre študentov od 13 do 18 ro
 • Štúdium v Lycée alebo v Collége
 • Francúzske štátne školy sa nachádzajú v malých mes
 • Väčšina študentov je zaradená do 10. a 11. ročníka
 • Francúzsky školský systém je jedným z najkvalitnej
 • Francúzski žiaci majú 12-ročnú školskú dochádzku
 • Info o škole

  Všeobecné informácie tu.

  Stredoškolský program je určený pre zahraničných študentov vo veku od 13 do 18 rokov. Študenti sú počas pobytu umiestnení vo francúzskej hostiteľskej rodine a navštevujú štátnu alebo súkromnú strednú školu. Počas pobytu majú možnosť zlepšiť si znalosti francúzštiny, spoznať novú kultúru, nájsť nových priateľov. Je to pre nich príležitosť osamostatniť sa a ujasniť si ciele v budúcej kariére.

  Štátne a súkromné stredné školy sú umiestnené v bezpečných malých mestách alebo na okraji väčších miest. Zahraniční študenti sú zvyčajne umiestňovaní do ročníka seconde alebo premiére. Rozhodnutie je plne v kompetencii vedenia školy.

  Zahraniční študenti navštevujú strednú školu spoločne s francúzskymi študentami. Väčšina študentov je zaradená do 10. a 11. ročníka (seconde alebo premiére Lycée) poprípade do 9. ročníka (Collége). Rozhodnutie je plne v kompetencii vedenia školy. Riaditeľ školy rozhodne o tom, do ktorého ročníka bude študent zaradený s prihliadnutím na organizáciu školy, študentské školské prepisy a úroveň francúzštiny. Zahraniční študenti môžu byť umiestnení do maturitného 12. ročníka len v prípade, ak študovali vo francúzskej škole minimálne 2 roky pred príchodom do Francúzska. Zahraniční študenti môžu maturovať vo francúzskej škole len ak sú veľmi pokročilí vo francúzskom jazyku a ak absolvujú posledné dva ročníky 11. a 12. vo Francúzsku. 

  Skladba predmetov závisí od toho, ktorý ročník študent navštevuje. Najdôležitejšími predmetmi sú matematika, francúzština, prvý cudzí jazyk (spravidla angličtina), druhý cudzí jazyk (španielčina alebo nemčina), fyzika, biológia, dejepis, zemepis, umenie a šport.

  Zahraniční študenti sa môžu rozhodnúť pre jeden z 3 študijných smerov:

  Prírodovedné predmety s dôrazom na biológiu, fyziku a matematiku
  Ekonomické predmety s dôrazom na ekonómiu a sociálne vedy
  Literatúru s dôrazom na francúzštinu, filozofiu a cudzie jazyky.

  Kurz francúzskeho jazyka

  Študenti so slabšou úrovňou francúzštiny majú možnosť pred zahájením školského roka navštevovať nepovinný intenzívny 7-dňový jazykový kurz v Paríži. Jazyková škola sa nachádza v centre Paríža. Študenti sú ubytovaní v rezidencii a majú zabezpečenú polpenziu, než začne škola. Po ukončení kurzu sa zúčastnia na orientačnom pobyte.
   

 • Kurzy a cenník

  CENY KURZOV

  Typ kurzu 2 týždne 16 týždňov 24 týždňov 43 týždňov
  Akademický pobyt, štátne školy 4 820 € 5 370 € 9 220 €
  Akademický pobyt, súkromné školy 4 820 € 5 370 € 9 220 €
  Typ kurzu 6 týždňov 8 týždňov 9 týždňov 10 týždňov
  Krátkodobý pobyt, doplatky sa neuplatňujú 2 050 € 2 790 € 3 290 € 3 390 €

  Školský rok: september -  jún
  Jesenný školský polrok: september - február
  Jarný školský polrok: január - jún
  Jesenný školský štvrťrok:  september - december

  Krátkodobé pobyty: kedykoľvek

  V cene dlhodobých pobytov je zahrnuté:

  • registrácia a umiestnenie do školy
  • administratívne poplatky
  • ubytovanie v rodine
  • plná penzia, vrátane obedov v škole 
  • medzinárodný koordinátor, ktorý pomáha, podporuje a radí študentom počas pobytu
  • 24-hodinová podpora a asistencia počas pobytu 

  Povinné doplatky v dlhodobých pobytoch:

  • 3-dňový seminár v Paríži pred nástupom+transfer z letiska do ubytovania počas seminára - 420 € 
  • transfer z Paríža do miesta školy/rodiny - 230 €
  • zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti, poistenie núdzového návratu - 450 €, poprípade adekvátne poistenie, ktoré si zabezpečí samotný študent
  • učebnice - 120 €
  • školská doprava - štvrťrok/150 €, polrok 200 €, rok/250 € 

  V cene dlhodobých pobytov nie je zahrnuté:

  • medzinárodná doprava
  • extra aktivity organizované školou
  • extra kurz francúzštiny
  • transfer ubytovanie - letisko po ukončení štúdia
  • vreckové
  • cestovné poistenie 

  V cene krátkodobých pobytov je zahrnuté:

  • registrácia a umiestnenie do školy
  • administratívne poplatky
  • ubytovanie v rodine
  • plná penzia
  • transfer prílet letisko - ubytovanie - odlet letisko 
  • medzinárodný koordinátor, ktorý pomáha, podporuje a radí študentom počas pobytu
  • 24-hodinová podpora a asistencia počas pobytu 

  V cene krátkodobých pobytov nie je zahrnuté:

  • medzinárodná doprava
  • extra aktivity organizované školou
  • extra kurz francúzštiny
  • vreckové
  • cestovné poistenie 
  • zdravotné poistenie

  Podmienky prijatia

  • vek od 13 do 17 rokov 
  • dobrá znalosť francúzštiny, minimálne 2 roky štúdia/A2 level
  Termíny pre podanie prihlášky
  • prihlášku je potrebné podať do 31. marca pre nástup v auguste a do 31. októbra pre nástup v januári, v prípade voľných miest aj neskôr. V prípade krátkodobého štúdia sa prihláška podáva minimálne 3 mesiace pred plánovaným nástupom.

  Sviatky 2023: 01.01., 10.04., 01.05., 08.05., 18.05., 29.05., 14.07., 15.08., 01.11., 11.11., 25.12.

 • Ubytovanie

  CENY UBYTOVANIA

  Typ ubytovania
  Ubytovanie a plná penzia sú zahrnuté v cene.

  Ubytovanie - hosťovská rodina

  Hostiteľské rodiny sú dobrovoľníci a za ubytovanie neberú finančnú odmenu.

  Hostiteľské rodiny sú rôzne a majú svoje pravidlá avšak každá rodina urobí všetko pre to, aby ste sa cítili ako doma. Pobyt vo francúzskej rodine vám pomôže zblížiť sa rýchlo s ich kultúrou. Zúčastníte sa na festivaloch, sviatkoch a vaša hostiteľská rodina sa bude určite snažiť, aby vám ukázala to najlepšie z francúzskej kultúry. Musíte sa pokúsiť prispôsobiť stravovacím návykom tejto rodiny, ale ak tam je niečo, čo vám nechutí, musíte to vysvetliť svojej hostiteľskej rodine a tak spoločne nájdete prijateľné riešenie.

  Určite radi pomôžete s domácimi prácami. Možno rozdielov bude viac než na čo ste zvyknutí doma. Tu je dôležité, aby ste sa prispôsobili rodinnému životu. Staré porekadlo "Nie je to nesprávne, nie je to zlé, je to proste iné" môže znieť ako klišé, ale ak sa ním budete riadiť, budete dobre pripravení, získate nové skúsenosti a veľa spomienok na celý život.

  V prvých mesiacoch svojho pobytu budete tráviť veľa času s hostiteľskou rodinou. Oni vás budú vnímať ako rodinný príslušníka nie ako náhodného hosťa. Vaša rodina bude očakávať, že sa stanete súčasťou ich každodenného života so všetkými povinnosťami a právami ostatných členov. Vaša hostiteľská rodina vás zoznámi s ich priateľmi a príbuznými a budete vítaní ako najnovší člen rodiny. Každý očakáva, že sa pokúsite hovoriť francúzsky hoci na začiatku asi budete cítiť trochu udivení tým, že všetci okolo vás hovoria francúzsky. Nebojte sa, ak nebudete hovoriť plynule po francúzsky, všetci ocenia vašu snahu hovoriť ich jazykom a odporúčame vám francúzštinu používať čo najviac. Po niekoľkých týždňoch začnete hovoriť francúzsky bez toho, aby ste o tom premýšľali.

  Medzi spoločné rodinné aktivity patrí jedlo a je zvykom v hostiteľskej rodine zísť sa pri večernom stole. Ak budete mať svoje voľnočasové aktivity alebo iné podujatia mimo rodiny, nezabudnite ich o tom informovať vopred! Vaša hostiteľská rodina bude tiež chcieť vedieť, ako sa vám darí v škole, akých máte priateľov.

  Aby všetko fungovalo čo najlepšie, je dôležité, aby ste sa snažili byť otvorení a úprimní. Zároveň by ste mali rešpektovať svoju hostiteľskú rodinu a pravidlá, ktoré platia doma. Môžete mať svoju vlastnú izbu alebo zdieľať izbu s hostiteľským súrodencom rovnakého pohlavia.

Cenová kalkulácia a prihláška

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore