0905 528 882enlap@enlap.sk

Nemecko, stredné školy vo vybranej lokalite B

 • 3-dňový seminár pred strednou školou v kampuse GLS
 • Štúdium na kvalitných nemeckých stredných školách
 • Nemecké gymnáziá pripravujú študentov na univerzit
 • Zahraniční študenti na lyžiarskom výlete
 • Info o škole

  Všeobecné informácie tu.

  ENLAP zabezpečuje stredoškolský program v Nemecku v spolupráci s jednou z najlepších súkromných jazykový škôl GLS.

  Študenti si môžu vybrať tieto lokality: Bayreuth, Berlín, Brémy, Drážďany, Hamburg, Lübeck, Minden, Koblenz, Norimberg.
  Môžu sa rozhodnúť aj pre lacnejší variant a to umiestnenie do jedného z týchto miest avšak bez možnosti výberu. 

  V závislosti na veku a znalosti nemčiny sú študenti zaradení do 9., 10. a 11. ročníka. Ako hosťujúci študenti nemôžu byť umiestnení do 12. maturitného ročníka a zúčastniť sa maturitnej skúšky Abitur. Maturitnou skúškou môžu štúdium ukončiť len zahraniční študenti 2-ročného pobytu v privátnych školách.

  Každý nemecký spolkový štát si sám určuje začiatok a koniec školského roka a termíny prázdnin, preto sa nástupné termíny v jednotlivých mestách líšia.

  V závislosti od dĺžky stredoškolského pobytu a za predpokladu jeho úspešného ukončenia zahraniční študenti obdržia Certifikát o návšteve alebo diplom, vystavené nemeckou školou.

  Ešte pred nástupom na strednú školu v Nemecku musí študent zistiť vo svojej domácej škole, aký doklad zo zahraničnej školy budú od neho požadovať, aby mu štúdium uznali.

  Náš partner umiestňuje zahraničných študentov do nemeckých gymnázií "Gymnasium". Gymnáziám pripravujú mladých ľudí na univerzitné štúdium. Učebné osnovy sú viac akedemické ako na iných typoch stredných škôl. Medzi predmetmi sú zaradené 2 cudzie jazyky, matematika a prírodovedné predmety. 

  Aby ste získali predstavu o nemeckom gymnáziu, vyskúšajte pozrieť web stránku Ulrich-vonHutten-Gymnasium v Berlíne.

   

 • Kurzy a cenník

  CENY KURZOV

  Typ kurzu 2 týždne 16 týždňov 20 týždňov 44 týždňov
  Stredoškolský pobyt s výberom lokality 6 400 € 7 400 € 12 980 €
  Stredoškolský pobyt bez výberu lokality 5 290 € 5 980 € 10 980 €
  Typ kurzu 2 týždne 3 týždne 8 týždňov 16 týždňov
  Stredoškolský pobyt pobyt s výberom lokality 5 400 € 6 400 €
  Typ kurzu 2 týždne 3 týždne 8 týždňov 12 týždňov
  Stredoškolský pobyt bez výberu lokality 3 580 € 4 590 €

  Programy:

  Akademický pobyt s možnosťou výberu nasledovných lokalít: 
  Bayreuth, Bremen, Hamburg, Lübeck, Minden, Berlin, Koblenz, Nürnberg.

  Akademický pobyt bez možnosti výberu. Študenta umiestni nemecký partner do niektorého z nasledovných miest: Bayreuth, Bremen, Hamburg, Lübeck, Minden, Berlin, Koblenz, Nürnberg. 

  V závislosti na veku a znalosti nemčiny sú študenti zaradení do 9., 10. a 11. ročníka. 

  3-dňové sústredenie  pred nástupom na pobyt

  Akademický pobyt začína 3 dňovým seminárom v kampuse GLS v Berlíne. Zahraniční študenti majú možnosť sa navzájom spoznať, pozrú si Berlín a získajú cenné informácie o Nemecku a nemeckých školách. Sú ubytovaní v rezidencii priamo v kampuse a majú plnú penziu.

  Nástupný termín:

  Akademický rok alebo polrok: august alebo február
  Krátkodobý akademický pobyt: kedykoľvek

  V cene je zahrnuté:

  • registrácia a umiestnenie do školy
  • ubytovanie v rodine v 1-posteľovej izbe
  • plná penzia
  • úvodný 3-dňový víkendový seminár v kampuse GLS v Berlíne v auguste a februári, vrátane ubytovania v rezidencii, stravovania a následného transferu do vybranej lokality
  • medzinárodný koordinátor, ktorý pomáha, podporuje a radí študentom počas pobytu
  • podpora a asistencia ENLAP počas pobytu
  • certifikát o absolvovaní štúdia
  • transfer letisko/železničná stanica - ubytovanie - letisko/železničná stanica 
  • pre študentov, umiestnených na strednú školu v Berlíne bezplatný kurz nemčiny 3 popoludňajšie hodiny týždenne priamo v kampuse GLS, 2 víkendové exkurzie napríklad do Hamburgu, Drážďan, Prahy ..., vianočná večera v reštaurácii GLS v ich kampuse. 

  V cene nie je zahrnuté:

  • doprava
  • zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti, úrazové poistenie - 10 € na týždeň, poistenie je povinné
  • extra aktivity organizované školou
  • učebnice cca. 50 Eur, platí sa priamo v škole
  • miestna doprava od 40 €  do 60 € na mesiac
  • vreckové, doporučné od 150 € po 200 € na mesiac
  • prípravný jazykový kurz, ak je úroveň nemčiny nižšia ako A2

  Podmienky prijatia

  • vek od 14 do 18 rokov
  • dobrá znalosť nemčiny, úroveň zistíte podľa online testu. Link na test Vám pošleme. 
  • dobré študijné výsledky

   

  Sviatky 2021: 01.01., 02.04., 05.04., 01.05., 13.05., 24.05., 03.10., 25.12., 26.12. Regionálne sviatky: https://www.officeholidays.com/countries/germany/2021

 • Ubytovanie

  CENY UBYTOVANIA

  Typ ubytovania
  Rodina, 1-post.izba, plná penzia sú zahrnuté v cene.

  Študenti sú ubytovaní vo vyberaných nemeckých rodinách. Rodiny žijú v lokalite, ľahko dostupnej od školy, do ktorej je študent umiestnený. Stávajú sa členmi rodín a majú rovnaké práva a povinnosti ako iní mladí nemci v ich veku. 

  Rodiny môžu byť rôzne od tradičnej až po osamelé matky či otcov. Môžu to byť rodiny s vysokoškolsky vzdelanými členmi ale takisto manuálne pracujúce rodiny. GLS však každú rodinu pred tým, ako sa rozhodne s nimi spolupracovať dôkladne preverí a poučí o ich povinnostiach voči študentom.

Cenová kalkulácia a prihláška

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore