0905 528 882enlap@enlap.sk

Španielsko, stredoškolské štúdium

 • Štátne stredné školy po celom Španielsku
 • Súkromné stredné školy v Cádize, Huelve, Granade
 • Stredné školy v Madride, Alicante, Valencia, Cadiz
 • Príprava na maturitu trvá v španielsku 2 rokyStred
 • V bakalárskom stupni majú študenti 9 premetov
 • Na konci 12. ročnika maturita a diplom Bachillerat
 • Stredná škola Španielsko3.jpg
 • Stredná škola Španielsko2.jpg
 • Diplom Bachillerato
 • Ukážka rozvrhu v maturitnom ročníku
 • Info o škole

  Všeobecné informácie tu.

  Študenti 1. a 2. ročníka Bachillerato (slovenský 3. a 4. ročník) majú nasledovné premety: prírodné vedy, sociálne vedy, telocvik, španielčina a literatúra, angličtina, matematika, hudba, umenie, technológia, filozofia, dejepis, technické kreslenie, biológia, fyzika, chémia, latinčina, gréčtina a ďalšie voliteľné predmety. Skladba predmetov sa v jednotlivých školách líši. Zahraniční študenti sú umiestnení do ročníka v závislosti od ich úrovne španielčiny a prospechu. Rozhodujúce slovo má vedenie španielskej školy.

  V Barcelone je vyučovacím jazykom katalánčina, len niektoré predmety sa vyučujú v španielčine.

  Výučba začína o 8:00 a trvá do 14:45, popoludní výučba nie je. Školy popoludní ponúkajú voliteľné aktivity, ktoré môžu byť spoplatnené. Populárnymi športami sú futbal, basketbal, vodné športy. Študenti sú hodnotení priebežne, dokumenty so známkami školy vystavujú pred Vianocami a Veľkou nocou.

 • Kurzy a cenník

  CENY KURZOV

  Typ kurzu 8 týždňov 12 týždňov 20 týždňov 40 týždňov
  Stredné školy - Madrid, platené rodiny 18 990 €
  Súkromné školy, platené rodiny 15 290 €
  Štátne školy, platené rodiny 7 600 € 10 290 € 11 290 €
  Výmenný stredoškolský pobyt, dobrovolnícke rodiny 5 190 € 6 240 € 8 590 €
  Výmenný stredoškolský pobyt s výberom lokality, dobrovolnícke rodiny 5 780 € 6 830 € 9 890 €
  Typ kurzu 4 týždne 6 týždňov 8 týždňov 10 týždňov
  Krátkodobé pobyty, štátne a súkromné školy, platené rodiny 2 645 € 3 390 € 3 985 € 4 525 €
  Termíny

  Školský rok: september - jún
  Školský polrok: september - január, január - jún
  Školský trimester: september - december

  Stredoškolské programy v Španielsku
  • Súkromné školy v Madride
  • Štátne školy najčastejšie v lokalitách Cádiz, Huelva
  • Súkromné školy najčastejšie v lokalitách Cádiz, Huelva 
  • Krátkodobý stredoškolský pobyt v súkromných školách
  • Výmenný stredoškolský pobyt bez možnosti výberu lokality.
  • Výmenný stredoškolský pobyt s možnosťou výberu mesta alebo lokality. Výber je nasledovný: Madrid, Alicante, Valencia, Cadiz, Granada, Sevilla. V prípade Madridu je možný len celý školský rok. Výber je umožnený len študentom s dobrým prospechom a bez špeciálnych požiadaviek na stravovanie.
  V cene je zahrnuté:
  • registrácia a umiestnenie do školy
  • administratívne poplatky
  • ubytovanie
  • plná penzia v pobytoch s platenými rodinami
  • polpenzia vo výmenných pobytoch
  • orientácia po príchode do Španielska (okrem krátkodobých pobytov)
  • medzinárodný koordinátor, ktorý pomáha, podporuje a radí študentom počas pobytu
  • transfer letisko - rodina - letisko v určených dňoch
  • 24-hodinová podpora a asistencia počas pobytu
  • zdravotné poistenie v pobytoch s platenými rodinami
  V cene nie je zahrnuté:
  • doprava
  • extra aktivity organizované školou
  • výmenný pobyt : 5-dňové sústredenie v septembri v Barcelone 550 € - sústredenie nie je povinné 
  • učebnice, zámky, laboratória, obaly cca. 300 €
  • vo výmenných pobytoch s dobrovolníckmi rodinami nie je zahrnuté zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie návratu v núdzových prípadoch. Stojí 700 €/rok, 400 €/polrok/, 300€/štvrťrok.
  • doprava do/z školy cca. 50 €/mesiac
  • vreckové
  • konvalidácia španielskeho vysvedčenia: 195 €
  • speciálna diéta 790 €/rok, 390 €/polrok/, 290 €/štvrťrok
  Podmienky prijatia
  • vek 14 až 18,5 rokov
  • dobrá znalosť španielskeho jazyka, minimálne 2 roky štúdia jazyka. 
  • dobrý študijný prospech
  Termíny na podanie prihlášky
  • Štátne a súkromné školy s platenými rodinami  - 1. marec pre nástup v auguste a 31. október pre nástup v januári. Prihlášky je možné podať aj neskôr a ak sú voľné miesta, študenta umiestnime. Krátkodobé programy minimálne 3 mesiace pred plánovaným nástupom.
  • Výmenný stredoškolský pobyt  - do 1. apríla - nástup v auguste do 1. novembra - nástup v januári, poplatok za podanie prihlášky po termíne je 390 €.
   

  Sviatky 2023 - 01.01., 06.01., 07.04., 01.05., 15.08., 12.10., 01.11., 06.12., 08.12., 25.12. Každý španielsky región má aj svoje regionálne sviatky, preto je potrebné pred podaním prihlášky skontrolovať všetky sviatky vo vybranej lokalite. Informatívny link: https://www.officeholidays.com/countries/spain/2023.

 • Ubytovanie

  CENY UBYTOVANIA

  Typ ubytovania
  Ubytovanie a stravovanie sú zahrnuté v cene.

  Hostiteľské rodiny sú starostlivo vyberané, väčšina patrí k strednej vrstve a býva v mestských bytoch,  niektoré z nich vlastnia víkendové domčeky, kde trávia svoj voľný čas.  Zahraniční študenti často navštevujú strednú školu spoločne s jedným z detí v hostiteľskej rodine alebo z detí u susedov.

  Vo všeobecnosti sú Španieli veľmi vrelí a priateľskí. Rodina zohráva veľmi dôležitú úlohu a zostáva verná tradičnému modelu.  Väčšia časť spoločenských aktivít sa tiež odohráva v širšom rodinnom kruhu, čo pomáha študentom pri integrácii do nového prostredia.  Siesta je neodmysliteľnou súčasťou dňa.

Cenová kalkulácia a prihláška

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore