0905 528 882enlap@enlap.sk

Stredoškolské štúdium v Holandsku

 • Študenti venujú veľa času rôznym projektom
 • Výmenný stredoškolský pobyt v Holandsku
 • Zahraniční študenti sú umiestňovaní do 4. alebo 5
 • zahraniční študenti sa musia rýchlo naučiť holandč
 • Štúdium na strednej škole v Holandsku
 • Info o škole

  Všeobecné informácie tu.

  Holandsko je husto obývaná krajina, položená nízko nad morom. Žije v nej 16 miliónov obyvateľov. Miesta je málo a priestor musí byť rozdelený medzi mestá a dediny, medzi priemysel, poľnohospodárstvo a prírodu. Holandsko je známe veternými mlynmi, drevákmi, tulipánmi, bicyklami a sociálnou toleranciou.  Oficiálnym jazykom je holandčina, ktorou sa hovorí aj v časti Belgicka.

  Obyvatelia vidieka žijú zväčša v domoch, vo veľkomestách zasa v bytových komplexoch. Jedlo je dôležitou časťou dňa, najmä cez víkendy majú radi dlhé raňajky, často raňajky a obed spoja do jedného jedla tzv. bruncha. Večer sa rodiny stretávajú nad spoločnou večerou, kde vyhodnotia zážitky dňa. Študenti nosia do školy obedy v balíčku, v školách sú však aj bufety, takže občerstvenie si môžu zakúpiť aj tam.

  Obľúbeným dopravným prostriedkom je bicykel, radi ho využívajú aj študenti.

  Študenti sa radi zúčastňujú na rôznych mimoškolských aktivitách, v záujmových kluboch, na spoločenských akciách. Tieto aktivity však neorganizujú školy ale miestna komunita a nesmú zasahovať do akademickej časti pobytu.    

 • Kurzy a cenník

  CENY KURZOV

  Typ kurzu 8 týždňov 12 týždňov 20 týždňov 40 týždňov
  Štúdium na strednej škole od januára 3 600 € 5 000 €
  Štúdium na strednej škole od septembra 3 845 € 4 585 € 5 400 € 6 195 €

  Školský rok začína v auguste a končí v máji/júni.
  Školský polrok začína v auguste a končí v januári alebo v januári a končí v máji/júni.

  V cene je zahrnuté:
  • registrácia a štúdium na strednej škole
  • ubytovanie a stravovanie v rodine
  • orientácia po príchode
  • kurz holandčiny
  • doprava letisko - hostiteľská rodina - letisko
  • podpora a asistencia miestneho koordinátora
  • študentská karta, študentská príručka
  • certifikát o absolvovaní pobytu
  V cene nie je zahrnuté:
  • doprava
  • obedy v školskej jedálni
  • registračné poplatky, laboratórne poplatky, poplatky za mimoškolskú činnosť, školské potreby vrátane učebníc (100 €), interné poplatky školy ako napríklad poplatok za skrinku, poplatky za vydanie vysvedčenia, školská uniforma (200 €)  a pod.
  • očkovania, návštevy lekára, lekárske vyšetrenia
  • komplexné cestovné poistenie (300 €/rok, 150 €/polrok, 90 €/3 mesiace, 60 €/2 mesiace)
  • lokálna doprava cca 50 €/mesiac. 
  • mimoškolské výlety
  • vreckové, odporúča sa od 200 € do 300 € na mesiac
  • sústredenie pre nástupom na strednú školu v Londýne 475 €
  Podmienky prijatia:
  • vek: 15 - 17,5 rokov. Študent nemôže dosiahnúť vek 19 rokov pred 1.marcom, ak nastupuje na augustový pobyt.   Študent nemôže dosiahnúť vek 19 rokov pred 1.augustom, ak nastupuje na januárový pobyt. 
  • dobré študijné výsledky, maximálne 3 na vysvedčení
  • dobrá znalosť angličtiny. Študent musí v kancelárii ENLAP absolvovať ELTiS test a dosiahnúť 216 z 255 bodov (B1 - B2) 
  • kurz pre začiatočníkov z holandčiny
  • dobrý zdravotný stav

  Termíny pre podanie prihlášky: do 1. apríl - nástup v auguste    
                                                    do 1. október - nástup v januári

   
   

  Sviatky 2020: 01.01., 10.04., 12.04., 13.04., 27.04., 05.05., 21.05., 31.05., 01.06., 25.12., 26.12.

 • Ubytovanie

  CENY UBYTOVANIA

  Typ ubytovania
  Ubytovanie a stravovanie v rodine sú zahrnuté v cene.

  Vo väčšine miest a dedín bývajú holanďania v radových domoch ku ktorým zvyčajne patrí aj malá záhradka. Vo veľkých mestách ľudia žijú v apartmánových komplexoch.

  Jedlo je pre holanďanov dôležité. Niektoré rodiny uprednostňujú dlhšie raňajky cez víkendy alebo spájajú raňajky s obedom - tzv. brunch.

  Počas pracovného týždňa si študenti berú so sebou do školy desiatu Vo väčšine škôl si môžu kúpiť občerstvenie ako nápoje, kávu,čaj, ľahké jedlá. Počas večere sa schádza celá rodina a pri jedle rozoberajú udalosti dňa.  Do školy chodia študenti prevažne na  bicykli. Hosťovské rodiny však nie sú povinné študentovi bicykel požičať. Študent si ho musí buď zakúpiť alebo zapožičať alebo priniesť vlastný. Do školy sa však dá cestovať aj mestskou dopravou, ktará je na veľmi dobrej úrovni.

  Mladí ľudia  zriedkakedy chodia sami von, zvyčajne sa viacerí stretávajú a idú von spoločne. Hosťovská rodina vyžaduje od zahraničného študenta aby dodržoval stanovenú večierku. Hosťovskí rodičia by mali byť informovaní o tom kde a s kým sa študent nachádza a kedy sa vráti domov.
  Od študentov sa očakáva, že sa budú aktívne zúčastňovať na mimoškolských aktivitách - šport, umenie, kluby, divadlo, hudba. Veľa škôl ponúka rôzne zľavy, napr. do divadiel. Tiež organizujú rôzne výlety či už za poznaním alebo za športom.

Cenová kalkulácia a prihláška

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore