0905 528 882enlap@enlap.sk

Stredoškolské štúdium v Taliansku

 • Štátne stredné školy po celom Taliansku
 • Školský rok v Taliansku začína v septembra a končí
 • Výučba v talianskych školách prebieha od 8:00 do 1
 • Stredné školy na Sardínii a v Campanii za príplato
 • Stredoškolský pobyt začína sústredením v Miláne
 • Stredná škola Scuola Normale Superiore v Pise
 • Info o škole

  Všeobecné informácie tu.

  Taliansko patrí medzi najnavštevovanejšie krajiny sveta. Už od stredoveku platí: ,,Všetky cesty vedú do Ríma“. Taliansko je národ s bohatou históriou a veľkou kultúrou. Ich predkovia vytvorili jednu z najväčších svetových ríš, Rímske impérium a boli to Rimania, ktorí priniesli vyspelú kultúru do dovtedy barbarskej západnej a strednej Európy. Zahraniční študenti prichádzajú do tejto krajiny aby spoznali jej históriu, kultúru, hudbu, umenie, pamiatky a gastronómiu.

  ENLAP zabezpečuje stredoškolský program v Taliansku v spolupráci so skúsenými medzinárodnými organizáciami. Študenti sú umiestňovaní do stredných škôl po celej krajine.

  Školský rok začína v polovici septembra a končí v polovici júna. Je rozdelený do dvoch alebo troch častí v závislosti od oblasti. Vyučovanie prebieha od 8:00 do 13:00 až 14:00, často sa učí aj 6 dní do týždňa. Školy spravidla neorganizujú mimoškolské aktivity a od študentov sa očakáva, že popoludní sa budú venovať príprave na ďalší vyučovací deň poprípade, že aktivity si zariadia sami. Vianočné prázdniny trvajú približne dva týždne, veľkonočné jeden týždeň.

  Pred nástupom na študijný pobyt sa v auguste koná 3-dňové sústredenie. Študenti absolvujú hodiny taliančiny a semináre, ktoré ich pripravia na bezproblémové zapojenie sa do života na škole i v rodine.

 • Kurzy a cenník

  CENY KURZOV

  Typ kurzu 8 týždňov 12 týždňov 20 týždňov 38 týždňov
  Akademický pobyt/program A 5 590 € 6 290 €
  Akademický pobyt/program B 3 450 € 4 000 € 4 950 € 5 950 €
  Typ kurzu 2 týždne 4 týždne 8 týždňov 12 týždňov
  Krátkodobý pobyt/program A 2 290 € 3 040 € 3 940 €
  Typ kurzu 2 týždne 12 týždňov 20 týždňov 38 týždňov
  Akademický pobyt B, Florencia, internát, len dievčatá 7 750 € 9 950 € 13 950 €
  Stredná škola, Florencia, rodina 6 750 € 7 950 € 9 950 €
  Súkromná stredná škola, Furlandsko 11 490 €
  Termíny

  Školský rok: september - jún
  Školský polrok: september - január, január - jún
  Krátkodobé pobyty: kedykoľvek

  Stredoškolské štúdium v Taliansku 
  • program A akademický rok, polrok  bez možnosti výberu 
  • program B akademický rok, polrok, štvrťrok, 8 týždňov  bez možnosti výberu
  • stredná súkromná škola v regióne Furlansko. Furlansko-Júlske Benátky je taliansky región so zvláštnym autonómnym postavením. Nachádza na severovýchode Talianska a rozlohou je 5. najmenším regiónom. Na severe región susedí s Rakúskom, na východe so Slovinskom, na juhu harničí s Jadranským morom a na západe s regiónom Benátsko.
  • Stredná škola vo Florencii. S ubytovaním v rodine pre chlapcov a aj dievčatá, s ubytovaním na internáte len dievčatá. 
  V cene akademického pobytu v  programe A a Súkromná stredná škola, Furlandsko je zahrnuté:
  • administratívne poplatky
  • 3-dňový orientačný program v Ríme v auguste pred nástupom na školský rok alebo polrok vrátane ubytovania a raňajok
  • ubytovanie a plná penzia v hostiteľskej rodine (obedy vo forme balíčka od pondelka do piatka) alebo na internáte - stredná súkromná škola v regióne Furlansko
  • transfer z regionálneho letiska do rodiny a z rodiny na letisko
  • 8-týždňový jazykový kurz taliančiny - 2 vyučovacie hodiny týždenne: povinný poplatok 250 € potrebné zahrnúť do ceny (len polrok a rok).
  • 24-hodinová telefonická asistenčná služba
  • podpora a asistencia miestneho koordinátora

  Študenti, ktorí prichádzajú na celý školský rok, musia priletieť do Ríma, kde sa koná orientačný program. Z Ríma cestujú do miesta, kde budú navštevovať školu lietadlom alebo vlakom, tam si ich prevezme rodina. Za cestovné náklady z Ríma sú zodpovední študenti a platia ich pred príchodom do Talianska.

   V cene akademického pobytu v  programe A a Súkromná stredná škola, Furlandsko nie je zahrnuté:
  • doprava
  • zápisné 200 €, povinný poplatok je potrebné zahrnúť do celkovej sumy
  • poistenie
  • miestna doprava do/z školy
  • extra aktivity organizované školou
  • extra kurz taliančiny
  • učebnice, školské potreby, prípadne školská uniforma od 50 € do 150 €.
  • obedy v škole
  • vreckové cca. 250 € na mesiac
  • extra školské výlety, exkurzie, podujatia 
  V cene akademického pobytu v programe B a stredná škola, Florencia je zahrnuté:
  • administratívne poplatky
  • ubytovanie a plná penzia v hostiteľskej rodine (obedy od pondelka do piatka pripravuje rodina po návrate zo školy) alebo na internáte pre dievčatá - stredná škola vo Florencii
  • orientácia po príchode
  • transfer z regionálneho letiska do rodiny a z rodiny na letisko
  • 24-hodinová telefonická asistenčná služba
  • podpora a asistencia miestneho koordinátora
  • študentská karta, študentská príručka
  • 3-dňové sústredenie v Miláne v auguste pre študentov v programe - stredná škola, Florencia
   V cene akademického pobytu v programe B a stredná škola, Florencia nie je zahrnuté:
  • doprava
  • povinné zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti, poistenie núdzového návratu v programe B, rok - 590 €, polrok - 350 €, štvrťrok - 210 €, 2 mesiace - 140 €
  • miestna doprava do/z školy
  • extra aktivity organizované školou
  • extra kurz taliančiny
  • učebnice, školské potreby, prípadne školská uniforma od 50 € do 150 €.
  • obedy v škole
  • vreckové cca. 250 € na mesiac
  • extra školské výlety, exkurzie, podujatia 
  • 3-dňové sústredenie v Miláne v auguste. Je to voliteľná služba a poplatok je 400 €.
  Podmienky prijatia
  • vek:  14 - 18 roko
  • program A: dobrá znalosť taliančiny (minimálne 2 roky taliančiny)
  • uspokojivý prospech
  Termíny pre podanie prihlášky
  • program A - do 31. marca pre nástup v septembri a do 31. august pre nástup v januári. Prihlášky je možné podať aj po týchto termínoch a ak sú voľné miesta, študent bude umiestnený.
  • program B - do 1. apríla pre nástup v septembri a do 1. novembra pre nástup v januári. Prihlášky je možné podať aj po týchto termínoch a ak sú voľné miesta, študent bude umiestnený.
   

  Sviatky 2021: 01.01., 06.01., 04.04., 05.04., 25.04., 01.05., 02.06., 15.08., 01.11., 08.12., 25.12., 26.12.

 • Ubytovanie

  CENY UBYTOVANIA

  Typ ubytovania
  Ubytovanie a stravovanie sú zahrnuté v cene.

  Ubytovanie a plná penzia je zabezpečované v talianskych rodinách. Rodiny sú dobrovoľníci, za ubytovanie nepoberajú žiadnu finančnú odmenu. Preto je dôležité, aby sa študent svojou prihláškou, listom rodine a fotoalbumom prezentoval v čo najpriaznivejšom svetle.

  V akademickom pobyte v strednej štátnej škole vo Florencii je ubytovanie a stravovanie zabezpečené buď v rodinách rovnako pre chalpcov ako aj pre dievčatá alebo na internáte ale len pre dievčatá.

   V súkromnej škole v talianskom regióne Furlansko je ubytovanie a stravovanie zabezpečené na internáte.

  Rodiny môžu žiť v mestách alebo na vidieku. Rodinné putá sú veľmi silné, deti sú viac viazaní na rodičov ako v iných európskych krajinách. Od zahraničných študentov sa očakáva, že sa do rodiny integrujú a budú podieľať na ich aktivitách a každodenných povinnostiach a rituáloch, medzi ktoré nesporne patrí účasť na spoločnom stolovaní, kedy sa všetci stretnú a rozprávajú o udalostiach dňa.

Cenová kalkulácia a prihláška

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore