0905 528 882enlap@enlap.sk

Stredoškolský pobyt na Malte

 • St. Catherines High School na Malte
 • Štúdium na akreditovanej maltskej strednej škole
 • Stredoškolský pobyt na Malte
 • Info o škole

  Maltské školy kopírujú britský vzdelávací systém.

  Študijný pobyt na strednej škole na Mlate je skvelou príležitosťou pre zahraničných študentov. Úroveň vzdelávania je pomerne vysoká, maltské školy patria nad priemer škôl v EU. Sú technicky dobre vybavené s rôznymi laboratóriami, knižnicou, študentskou zónou, telocvičňou a klinikou. Veľkým plusom je ešte stále tradičný spôsob života na tomto ostrove, veľmi priateľskí obyvatelia, bezpečnosť a fakt, že Malta patrí medzi cenovo najprijateľnejšie lokality pre študentov. 

  Povinná školská dochádzka je od 5 do 16 rokov. Deti od 6 do 11 rokov navšetevujú základnú školu (6 rokov) tkzv Primary School, deti od 11 do 16 rokov navštevujú strednú školu (5 rokov) tkzv Junior Lyceum/Secondary School. 

  Študenti, ktorí sa rozhodnú v štúdiu pokračovať, majú 2 možnosti. Buď sa rozhodnú pre vyššiu strednú školu tkzv, Higher Secondary School. Tá trvá 2 roky a je pre mládež od 16 do 18 rokov. Druhá možnosť je odborné stredné vzdelanie, ktoré je poskytované v  tkzv Colleges/Institutes, trvá 4 roky a je určené pre študentov od 16 do 20 rokov.

  Stredoškolské štúdium končí maturitnou skúškou a študenti obdržia Matriculation Certificate. Ak chcú pokračovať v štúdiu na univerzite, musia dosiahnúť v maturite hodnotenie C.

  Bakalársky stupeň trvá 3 až 5 rokov v závislosti od oboru, magisterské štúdium trvá 1 až 2 roky. Záujemcovia o doktorandské štúdium pokračujú ďalšie minimálne 3 roky.

  Akademický rok začína v októbri a končí v júni. Veľké prázdniny trvajú od 15. júla do 30. septembra.

  60% detí na Malte sa vzdelávajú na štátnych školách. Úroveň štátnych škôl je nad priemerom v EU.   

  Na nižšej strednej škole (13 - 16 rokov) sú povinnými predmetmi angličtina, matematika a ďalší cudzí jazyk a na výber humanitné a prírodovedné predmety plus telesná a spoločenská výchova.

  Na vyššej strednej škole (16 - 18 rokov) sa študenti venujú 3 AS Level ( predmet navštevujú 1 rok) predmetom a 2 A Level predmetom ( predmet navštevujú 2 roky)

 • Kurzy a cenník

  CENY KURZOV

  Typ kurzu 13 týždňov 20 týždňov 28 týždňov 40 týždňov
  Študijný pobyt od septembra 6 185 € 8 603 € 10 550 € 12 806 €
  Študijný pobyt od januára 6 185 € 8 603 € 9 757 €

  Školský rok/40týždňov: 24.09.2022 - 30.06.2023
  Školský polrok/20týždňov:  02.01.2022 - 27.05.2022, 24.09.2022 - 17.02.2022, 02.01.2023 - 26.05.2023
  1 trimester/13 týždňov: 02.01.2022 -15.04.2022, 24.09.2022 - 23.12.2022, 02.01.2023 - 07.04.2023
  2 trimestre/28 týždňov: 02.01.2022 - 01.07.2022, 24.09.2022 - 07.04.2022, 02.01.2023 - 30.06.2023

  Programy
  • Stredoškolský pobyt/Junior Secondary School pre deti od 13 do 16 rokov
  • Stredoškolský pobyt/Higher Secondary School pre mládež od 16 do 18 rokov
  V cene je zahrnuté:
  • školné
  • ubytovanie v rodine
  • plná penzia
  • virtuálny pohovor so zástupcom školy
  • transfer letisko - ubytovanie - letisko
  • priebežný mentoring
  • organizované aktivity
  • služby lokálneho koordinátora 
  • 24-hodinová núdzová telefónna linka 
  V cene nie je zahrnuté
  • školské knihy
  • medzinárodná doprava
  • miestna doprava
  • školská uniforma
  • poistenie
  • vreckové
  • školské exkurzie
  Podmienky prijatia
  • dobrá znalosť angličtiny 
  • dobré študijné výsledky

  Sviatky 2021: 01.01., 10.02., 19.03., 31.03., 02.04., 01.05., 07.06., 29.06., 15.08., 08.09., 21.09., 08.12., 13.12., 25.12.

 • Ubytovanie

  CENY UBYTOVANIA

  Typ ubytovania
  Ubytovanie s plnou penziou v rodine

  Študenti sú ubytovaní v priateľských maltských rodinách v 2-posteľových izbách a majú plnú penziu. 

Cenová kalkulácia a prihláška

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore