0905 528 882enlap@enlap.sk

Štúdium na stredných školách vo Švajčiarsku

 • Stredná škola v nemeckom alebo francúzskom kantóne
 • Stredoškolské vzdelanie vo Švajčiarsku má vysokú ú
 • V švajčiarskych školách študujú študenti z celého
 • Štúdium na švajčiarskom gymnáziu trvá 6 rokov
 • U umiestnení zahraničného študenta rozhoduje riadi
 • Akademický rok začína v auguste
 • Mnohé švajčiarske školy organizujú počas prázdnin
 • Info o škole

  Všeobecné informácie tu.

  Švajčiarsky vzdelávací systém nie je jednotný, školstvo spadá pod kompetenciu 26 kantónov. Vzdelávanie je však na vysokej úrovni a má veľmi dobrú povesť.

  Zahraniční študenti sú umiestňovaní do gymnázií alebo odborných stredných škôl v nemecky alebo francúzsky hovoriacich kantónoch Švajčiarska. Nie je možné garantovať umiestnenie v preferovanej lokalite.  Okrem povinných predmetoch ako je nemčina/francúzština, angličtina, matematika, dejepis, biológia, chémia, geografia, telesná výchova, umenie a filozofia majú študenti možnosť učiť sa aj ďalší cudzí jazyk - francúzštinu, taliančinu, španielčinu, gréčtinu alebo latinčinu. Športy nie sú v bežných školách veľmi rozšírené ( asi 2 hodiny týždenne) a preto študenti navštevujú rôzne športové kluby alebo fitnes centrá. Vo Švajčiarsku je vysoko rozvinutý systém verejnej dopravy, vďaka čomu sú študenti mobilnejší a môžu sa tým aktívnejšie zapojiť do rôznych voľnočasových aktivít a lepšie využiť svoj voľný čas.

  Počas roka majú študenti niekoľko prázdnin - 2 týždne na jeseň a na jar, vianočné prázdniny a dvojtýždňové športové prázdniny vo februári. Počas športových prázdnin organizujú niektoré školy lyžiarske tábory. Letné prázdniny trvajú od začiatku júla do polovice augusta.

 • Kurzy a cenník

  CENY KURZOV

  Typ kurzu 8 týždňov 12 týždňov 20 týždňov 40 týždňov
  Štúdium na strednej škole od januára 2020 CHF6 800
  Štúdium na strednej škole od septembra 2020 CHF6 950 CHF7 275

  Termíny
  Školský rok: august - jún
  Školský polrok: august - jánuár, január - jún

  V cene je zahrnuté:
  • registrácia a štúdium na strednej škole
  • ubytovanie a stravovanie v rodine
  • orientácia po príchode
  • doprava letisko/železničná stanica - hostiteľská rodina - letisko/železničná stanica 
  • podpora a asistencia miestneho koordinátora
  • 24-hodinová telefonická služba
  • študentský preukaz, študentská príručka
  • certifikát o absolvovaní pobytu
  V cene nie je zahrnuté:
  • doprava
  • obedy v školskej jedálni
  • miestna doprava 50 CH/mesiac
  • registračné poplatky, laboratórne poplatky, poplatky za mimoškolskú činnosť, školské potreby vrátane učebníc (100 CHF), interné poplatky školy ako napríklad poplatok za skrinku, poplatky za vydanie vysvedčenia a pod.
  • školská uniforma, ak ju škola vyžaduje 200 CHF
  • očkovania, návštevy lekára, lekárske vyšetrenia
  • poistenie  - 1300 CHF/rok, 650 CHF/polrok
  • mimoškolské výlety
  • vreckové, odporúča sa od 200 CHF do 300 CHF na mesiac
  • sústredenie pre začiatkom pobytu (nepovinné cca. 475 €)
  Podmienky prijatia
  • vek: 15 - 18 rokov
  • dobrá znalosť nemeckého jazyka, ak máte záujem o umiestnenie do nemeckého regiónu alebo francúzštiny, ak máte záujem o umiestnenie do francúzskeho regiónu.
  • dobré študijné výsledky, minimálne 3 na vysvedčení
  • dobrý zdravotný stav

  Termíny pre podanie prihlášky: do 1.mája - nástup v auguste  
                                                    do 1.novembra - nástup v januári

   
   

  Sviatky 2020: 01.01. - 05.01., 10.04., 13.04., 01.05., 21.05., 01.06., 01.08., 25.12., 26.12.

 • Ubytovanie

  CENY UBYTOVANIA

  Typ ubytovania
  Ubytovanie a stravovanie sú zahrnuté v cene pobytu.

  Rodiny sú dobrovolníci a za ubytovanie nepoberajú žiadnu finančnú odmenu. Preto je dôležité, aby sa študent prezentoval v liste rodine  a vo fotoalbume v čo najlepšom svetle. Študentov si rodiny vyberajú na základe informácií v prihláške. Švajčiarske rodiny žijú v apartmánoch alebo domoch. Mládež sa  teší veľkej slobode a keďže sami rozhodujú o svojom voľnom čase očakáva sa od nich vysoká miera zodpovednosti. Rodičov informujú o svojich aktivitách a rodičia im určujú večierku. Obojstranný rešpekt je samozrejmý. Od zahraničného študenta sa očakáva, že sa bude snažiť integrovať do rodiny a spoločnosti, nájde si priateľov a že sa bude podieľať aj na bežných povinnostiach v domácnosti tak ako každý člen rodiny.

Cenová kalkulácia a prihláška

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore