0905 528 882enlap@enlap.sk

Erasmus+

Zoznam jazykových škôl pre učiteľov TU

KA1 mobilita pedagogických pracovníkov
Využite možnosť získať grant z Európskej únie cez Erasmus+ a absolvujte plne hradené metodické a jazykové kurzy v zahraničí.
Čo je Erasmus+?
Erasmus+ je vzdelávací program Európskej únie na obdobie 2014–2020, ktorý podporuje spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.
 
Kto žiadosť podáva?
Žiadosti o granty podávajú iba organizácie – školy pre svojich zamestnancov.
Prečo sa zúčastniť jazykového kurzu / kurzu pre učiteľov v zahraničí?
·       Rozvoj jazykových znalostí
·       Zoznámite sa s novými trendami vo výučbe a získate nové zdroje informácii
·       Zapojíte sa do medzinárodnej komunity učiteľov
·       Spoznáte kultúru a reálie cieľovej krajiny
·       Zoznámite sa s novými metódami vo výučbe
·       Budete sa navzájom s ostatnými učiteľmi inšpirovať
·       Získate nové kontakty na výmenu skúseností
·       Budete sa cítiť inšpirovaní a motivovaní
Ako získať finančný príspevok Erasmus+?
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41
Kontakt na národnú agentúru:
erasmusplus@saaic.sk

Radi Vám s výberom kurzu poradíme.

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore