0905 528 882enlap@enlap.sk

Erasmus+

Erasmus plus - KA1 mobilita pedagogických pracovníkov

Využite možnosť získať grant z Európskej únie cez Erasmus+ a absolvujte plne hradené metodické a jazykové kurzy v zahraničí.

Zoznam jazykových škôl pre učiteľov TU

Čo je to Erasmus +?

Ide o vzdelávací program Európskej únie na obdobie 2021–2027, ktorý podporuje spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Kto žiadosť podáva?

Žiadosti o granty podávajú iba organizácie – školy pre svojich zamestnancov.

Prečo sa zúčastniť jazykového kurzu / kurzu pre učiteľov v zahraničí?

·       Rozvoj jazykových znalostí
·       Zoznámite sa s novými trendami vo výučbe a získate nové zdroje informácii
·       Zapojíte sa do medzinárodnej komunity učiteľov
·       Spoznáte kultúru a reálie cieľovej krajiny
·       Zoznámite sa s novými metódami vo výučbe
·       Budete sa navzájom s ostatnými učiteľmi inšpirovať
·       Získate nové kontakty na výmenu skúseností
·       Budete sa cítiť inšpirovaní a motivovaní

Ako získať finančný príspevok Erasmus+?

Kontakt na národnú agentúru:
erasmusplus@saaic.sk

Radi Vám s výberom kurzu poradíme.


ENLAP PIC number: 916566290

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore