0905 528 882enlap@enlap.sk

Stredoškolské študijné pobyty v zahraničí

Chceli by ste zažiť nezabudnuteľný rok na strednej škole v zahraničí?

Chceli by ste hovoriť plynule v cudzom jazyku, spoznať novú kultúru a nadviazať priateľstvá z celého sveta?

Potom sú stredoškolské študijné pobyty v zahraničí ideálnou voľbou pre vás!

Na našej stránke nájdete všetky potrebné informácie, ako sa prihlásiť, aké sú podmienky, aké krajiny a školy môžete vybrať, aké sú finančné možnosti, čo je a nie je zahrnuté v cene pobytu.

Ponúkame vám širokú škálu programov, ktoré sa líšia podľa dĺžky pobytu, typu ubytovania, školského systému a jazyka. Môžete si vybrať z viac ako 20 krajín v Európe, Amerike a Austrálii. Môžete si vybrať, či chcete bývať v hostiteľskej rodine alebo v rezidencii. Môžete si vybrať, či chcete študovať v štátnej alebo súkromnej škole, v anglickom alebo inom jazyku. Môžete si vybrať, či chcete absolvovať celý alebo polročný program.

Na naľom webe nájdete aj príbehy a referencie našich bývalých študentov, ktorí sa vrátili s bohatými skúsenosťami, znalosťami a sebavedomím.

Nechajte sa inšpirovať a začnite plánovať svoj stredoškolský študijný pobyt v zahraničí už dnes! 

Zahraničné stredné školy

Študenti z cudzích krajín sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy. Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov platných v danej krajine. Niektoré predmety sú povinné, iné si študenti vyberajú z ponuky danej školy podľa vlastných záujmov a schopností v spolupráci so študijným poradcom.

Súkromné školy umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Študentom poskytujú zvýšenú pomoc pri štúdiu a najmä v problematických oblastiach, viac sa sústreďujú na rozvoj talentu.

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je možné na internátoch (rezidenciách) alebo v hostiteľských rodinách.

Internáty (rezidencie) umožňujú študentom prežívať každodenný život v spoločnosti ďalších miestnych a zahraničných študentov. Študenti si rýchlejšie nájdu priateľov, nemusia do školy dochádzať miestnou dopravou, môžu sa venovať rôznym aktivitám a športom v areáli rezidencie či školy. 

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa. V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Všetky hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. 

Jazykové požiadavky

Od zahraničného študenta sa vyžaduje dobrá znalosť jazyka krajiny, v ktorej sa rozhodol absolvovať stredoškolský pobyt. Čím lepšie ovláda cudzí jazyk, tým viac mu pobyt prinesie. Niektoré školy vedia poskytnúť zahraničným študentom pomoc pri zdokonaľovaní sa v domácom jazyku. Jazyková príprava môže byť na niektorých školách bezplatná a na iných spoplatňovaná.

 

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore