0905 528 882enlap@enlap.sk

Krátky príspevok v časopise Study Travel Magazine

Časopis Student Travel Magazine je jediný svojho druhu a je určený práve nám agentom, ktorí pracujeme v tomto odvetví vzdelávania.  

V časopise máte možnosť dozvedieť sa o nových trendoch vo vzdelávaní, nových jazykových programoch, lokalitách štúdia, jazykových školách, stredných školách či univerzitách, atď. Sme radi, že takýto časopis jestvuje a že je nám umožnené hlbšie preniknúť do tém v oblasti jazykového vzdelávania. Čas od času prispejeme aj my, naposledy ku téme sekundárneho vzdelávania.

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore