0905 528 882enlap@enlap.sk

Švédsko, stredné školy, výmenný pobyt

 • Zahraniční študenti sú umiestňovaní po celom území
 • Hostiteľské švédske rodiny za ubytovanie nepoberaj
 • Stredná škola vo Švédsku začína v auguste a končí
 • Riaditeľ švédskej strednej školy rozhoduje u umies
 • Výmenné stredoškolské pobyty vo Švédsku
 • Zahraniční študenti nemusia ovládať švédštinu ale
 • Info o škole

  Akademické stredoškolské štúdium v hokejovej veľmoci - Švédsku

  Švédsko s cca 10,1 milióna obyvateľmi  je stredne veľká krajina s krásnou prírodou. Počasie je mierne, teploty sa pohybujú od približne -10 do +29 stupňov Celzia počas celého roka. Je  známe svojim dobrým systémom verejnej dopravy, autobusmi vo väčšine miest, ale metrom v Štokholme a električkou v Göteborgu. 

  Švédčina je pomerne ťažký jazyk pre zahraničných študentov preto odporúčame aby si pred nástupom na štúdium osvojili aspoň základy jazyka. 

  Švédi majú rádi vonkajšie aktivity po celý rok keďže v tejto rozmanitej krajine je veľa priestoru. Činnosti môžu byť veľmi odlišné v závislosti od toho, kde žijete a aké ročné obdobie prebieha. Šport a hudba sú tiež dva hlavné záujmy švédov. Švédsko má dlhú históriu skvelých autorov. Mnoho detí na celom svete prečítalo knihy Astrid Lindgren o Pippi Dlhej pančuche a dospelí ľudia zasa poznajú knihy od Henninga Mankella a Stiega Larssona.

  Akademický rok 

  prebieha zhruba od augusta do júna a je rozdelený na dva semestre. Väčšina domácich študentov navštevuje štátne školy. Väčšina zahraničných študentov je umiestnená do 11., 12 alebo 13. ročníka ale niekedy môžu dostať umiestnenie aj do 9. či 10. ročníka. 

  Mimoškolské aktivity

  Školy zriedka ponúkali program a športové aktivity pre študentov po vyučovaní.  Namiesto toho sa študenti zúčastňujú na športových a ďalších aktivitách v miestnych klubov a združeniach, kde majú možnosť stretávať sa s novými ľuďmi a dozvedieť sa o miestnej kultúre.

  Všeobecné informácie o školskom systéme vo Švédsku tu.

 • Kurzy a cenník

  CENY KURZOV

  Typ kurzu 8 týždňov 12 týždňov 20 týždňov 40 týždňov
  Akademické štúdium 6 600 € 8 000 € 9 600 €

  Školský rok:  polovica augusta - polovica júna
  Skolský polrok: polovica augusta - polovica júna, polovica januára - polovica júna
  Školský štvrťrok:  polovica augusta - polovica novembra, polovica januára - koniec marca

  V cene je zahrnuté

  • registrácia a štúdium na strednej škole
  • ubytovanie a stravovanie (polpenzia) v hostiteľskej rodine
  • orientácia po príchode
  • zabezpečenie dopravy z letiska do hostiteľskej rodiny
  • podpora a asistencia miestneho koordinátora
  • orientácia po príchode
  • 24-hodinová pomoc v prípade núdze

  V cene nie je zahrnuté

  • medzinárodná doprava
  • lokálna doprava
  • jazykový kurz v prípade potreby (školné je od 70 € za semester po 100 € na mesiac v závislosti od lokality a dostupnosti kurzov)
  • zápisné a poplatky do mimoškolskej činnosti (spravidla účtované priamo školou pri nástupe) 
  • školské poplatky ako napr. poplatok za skrinku, učebnice, didaktické pomôcky... (spravidla účtované priamo školou pri nástupe) 
  • povinné poistenie, školský rok - 590 €, školský polrok - 350 €, školský štvrťrok - 270 €
  • výlety
  • vreckové, doporučujeme minimálne 300 € mesačne
  • študenti s požiadavkou na stravovacie diéty (napríklad bezlepková diéta...) alebo s alergiami musia počítať so zvýšenými nákladmi
  • 3-dňový Soft Landing camp/sústredenie v Štokholme pred augustovým nástupom, cena 525 €. (Voliteľná služba)
  • v prípade záujmu o preĺženie polročného pobytu na ročný, študent uhradí rozdiel medzi ročným a polročným pobytom + poplatok 500 €. Ak študent bude musieť byť umiestnený do novej rodiny, zaplatí namiesto poplatku 500 € poplatok 1500 €.

  Podmienky prijatia

  • vek: 15,5 - 18 rokov, študent musí v kalendárnom roku, v ktorom začína jeho študijný pobyt dosiahnúť 16 rokov a nesmie dosiahnúť 19 rokov. 
  • dobrá znalosť anglického jazyka, aspoň 3 roky angličtiny. ELTiS test z angličtiny robia študenti priamo v našej kanelárii.  V školách sa vyučuje v jazyku danej krajiny, preto sa od študentov očakáva, aby sa domáci jazyk naučili čo najskôr a tak sa čo najrýchlejšie adaptovali v novej krajine. 
  • nevyžaduje sa znalosť jazyka danej krajiny avšak doporučujeme absolvovať prípravný kurz pred nástupom buď v slovenskej jazykovej škole alebo online jazykový kurz. 
  • dobré študijné výsledky, najhoršia známka na vysvedčení 3 
  • dobrý zdravotný a psychický stav
  Pomienečné prijatie
  • je problematické umiestniť študentov so zvláštnymi požiadavkami, študentov, ktorí majú alergie na jedlá, zvieratá a pod,  študentov, u ktorých zdravotný stav vyžaduje zvláštny prístup a starostlivosť, študentov s piercingom a tetovaním. Takíto študenti sú prijatí podmienečne. Organizáto pobytu má 6 týždňov na to, aby našiel rodinu, ochotnú akceptovať ich požiadavky. Po 6  týždňoch je podmienečné prijatie zmenené na bezpodmienečné alebo je pobyt zo strany organizátora zrušený a všetky poplatky sú vrátené študentovi.
  Termíny pre podanie prihlášky:

  1. apríl - nástup v auguste, 1. október - nástup v januári
  v prípade voľných miest aj po týchto termínoch, poplatok za neskoré podanie prihlášky 390 €.

   

  2024: 01.01., 06.01., 29.03., 31.03., 01.04., 01.05., 09.05., 19.05., 06.06., 21.06., 22.06., 02.11., 24.12.-26.12., 31.12.

 • Ubytovanie

  CENY UBYTOVANIA

  Typ ubytovania
  Ubytovanie a stravovanie v rodine sú zahrnuté v cene.

  Ubytovanie a polpenzia je zabezpečená v hosťovských rodinách.

  Hosťovské rodiny môžu byť rozmiestnené po celej krajine. Členovia rodiny majú počas dňa svoje pracovné povinnosti ale večer sa stretávajú a zvyknú spolu večerať. Rodičia sa snažia svojim deťom venovať maximum svojho voľného času. Veľa športujú a trávia čas v prírode. Deti vedú k nezávislosti a podporujú v nich kreativitu. Nezávislosť a aktívne zapájanie sa do rôznych rodinných aktivít sa vyžaduje aj od zahraničných študentov. Rodiny ich berú ako svoje vlastné deti a kladú na nich rovnaké požiadavky.
   

Cenová kalkulácia a prihláška

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore