0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Kanada

Kanadský školský systém

V Kanade nefunguje federálny vzdelávací orgán takže v 10 provinciách a 3 teritóriách spadá vzdelávací systém do správy týchto provincií a teritórií.

Kanadský stredoškolský systém má 12 tried. Základná Elementary School trvá 6 rokov, potom nasleduje Junior High School - 7., 8. ročník.   Tí, ktorí sa rozhodnú v štúdiu pokračovať, prechádzajú do Senior High School, ktorá trvá štyri roky - 9., 10., 11., 12. ročník). Po úspešnom ukončení 12. ročníka študenti obdržia stredoškolský diplom a môžu v štúdiu pokračovať na vyššej odbornej škole (Community College) alebo na univerzite (Univerzity).
Povinná školská dochádzka končí vo väčšine provincií v  16 rokoch. Výnimku tvoria provincie New Brunswick a Ontario, kde študenti končia dochádzku v 18 rokoch.

Zahraniční študenti sú zvyčajne umiestňovaní do ročníkov 10, 11 alebo 12, v závislosti od veku, akademických výsledkov a jazykových znalostí. Školy bývajú menšie, s počtom žiakov od 100 do 1000. Sú veľmi dobre technicky vybavené. K bežnému štandardu patria počítačové učebne, miestnosti, kde majú študenti prístup na internet a k emailu, knižnica, prírodovedné a jazykové laboratóriá, športové zariadenia, množstvo moderných učebných pomôcok, školská jedáleň, prednáškové sály, hudobné štúdiá a umelecké ateliéry.

Školský rok sa delí na dva semestre, ktoré sa začínajú v septembri a januári. V každom semestri majú študenti obvykle 4 povinné predmety, ďalšie si vyberajú z ponuky školy v spolupráci so študijným poradcom podľa vlastných záujmov, preferencií, zamerania doterajšieho štúdia a plánov týkajúcich sa ďalšieho vzdelávania.

Povinné predmety: matematika, angličtina, prírodovedný predmet (fyzika, chémia, biológia...), predmet, obsahujúci históriu alebo reálie Kanady (Mi’kmaq Studies, African Canadian Studies alebo Canadian History) a umelecky zameraný predmet (umenie, drama, hudba, tanec, výtvarné umenie...).

Popri bežných predmetoch ponúkajú kanadské stredné školy aj špecializované predmety ako napríklad právo, ekonómia, masmediálne štúdiá, medzinárodné štúdiá, grafický design, programovanie, webdesign, herectvo, kreatívne umenie, a mnoho ďalších.

Mnohé školy ponúkajú aj tkzv. French Immersion Program. Je to bilinguálny program, v ktorom študenti niektoré predmety študujú vo francúzštine a získavajú potom oficiálne vysvedčenie aj z tohoto programu. 

Na stredných školách sa používa kreditný systém. Za predpísaný počet hodín v určitom predmete získavajú kredity. Kompletný kredit je spravidla za 110 hodín  v ročníkoch 10 až 12. Kredity sú delené na 5 typov a študent sa snaží dosiahnúť taký typ kreditov, ktorý je pre potrebný pre jeho budúcu kariéru. Napríklad ak chcú ísť na univerzitu, musia si vybrať predmety, v ktorých získajú Academic Credit.
 

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore