0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Španielsko

Školský systém v Španielsku

Vzdelávací systém je rozdelený na 4 etapy - základné vzdelanie od 1. do 6. ročníka, povinné nižšie stredné vzdelanie E.S.O. od 7. do 10. ročníka, výberové vyššie stredné vzdelanie Bachillerato 11. a 12. ročník a vysokoškolské vzdelanie. 

Povinná školská dochádzka trvá do 16/17 rokoch, končí 10. ročníkom,  študenti obdržia E.S.O.  (Educación Secundaria Obligatoria) diplom. Po absolvovaní povinnej školskej dochádzky sa môžu mladí ľudia zaradiť do pracovného života alebo pokračovať v dvojročnom štúdiu Bachillerato a potom na univerzite.

Povinné nižšie stredné vzdelanie E.S.O.

Vzdelávanie sa sústreďuje  na 10 - 12 predmetov. V rozvrhu sú predmety rozložené, študenti nemajú každý deň všetky predmety.  Študenti strávia na výučbe približne 32 hodín týždenne. Predmety ako sú matematika, dejepis a jazyk sa študujú počas štyroch hodín hodín týždenne, iné predmety dve alebo tri hodiny hodín týždenne. Vo všeobecnosti sú všetci študenti v rovnakej triede a majú veľmi podobné rozvrhy. Vybrať si môžu len dva voliteľné predmety z pomerne obmedzenej ponuky. Francúzština, nemčina alebo taliančina sú často ponúkané ako druhý cudzí jazyk.

Vyššie stredné vzdelanie Baccalaureate  ( Bachillerato)

V bakalárskom stupni študenti majú 9 predmetov. Študenti si volia 1 z 5 študijných kategórií: prírodné vedy, technológia, humanitné vedy, sociálne vedy a umenie. Okrem hlavných predmetov majú študenti na výber 1 alebo 2 voliteľné predmety. 

Školský rok sa delí na 3 semestre a študenti dostávajú známky za každý trimester. Oficiálne známky však študent obdrží len na konci školského roku a to po absolvovaní celého roku.  

Školský rok začína v polovici septembra a končí v polovici júna. Výnimku tvorí 2.ročník Bachillerrato, ktorý končí koncom mája, pretože potom sa študenti pripravujú na prijímacie skúšky na univerzity.  Hlavné prázdniny sú vianočné (10 dní) a veľkonočné (7 dní)

Vyučovanie zvyčajne začína o 8:00 a trvá do 14:45. O 11:00 je 30-minútová prestávka. Niektoré školy ponúkajú v popoludňajších hodinách voliteľné predmety, za ktoré však môže študent platiť poplatok navyše.

Týždenne majú študenti 30 až 32 hodín. 

Väčšina škôl organizuje vo voľnom čase rôzne aktivity ako šport, fotografovanie, rôzne kultúrne podujatia, výlety do okolitých regiónov, ale aj do susedných štátov.

 

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore