0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Taliansko

Školský systém v Taliansku

zahrňuje súkromné rímsko-katolícke školy a štátne školy. Školy sú kontrolované Ministerstvom vzdelávania.

Povinná školská dochádzka je od 6 do 14 rokov, čo zahŕňa 5 rokov základnej školy Scuola Elementare a 3 roky nižšej strednej školy Scuola Media. Vzdelávanie v týchto školách je bezplatné, rodičia však musia zaplatiť deťom knihy a školské potreby.

Vyššia stredná škola Scuola Superiore prijíma študentov vo veku 14 - 19 rokov a štúdium trvá 3, 4 alebo 5 rokov. Za všetky vyššie stredné školy sa platí. Školský rok začína polovici septembra a končí v polovici júna. Výučba prebieha od pondelka do soboty.

Stredné školy sa delia na 6 typov. Klasické a prírodovedné vyššie stredné školy (Liceo Classico a Liceo Scientifico) pripravujú deti na vysoké školy a vyššie štúdium. Trvajú 5 rokov a sú obyčajne rozdelené na 2 cykly.
Pre umelcov sú určené školy Liceo Artistico a Istituti d'arte, kde štúdium trvá 3 alebo 4 roky. Pre technikov je tu 9 typov Istituto Tecnico a trvajú 5 rokov. 
Odborné školy (Scuole ad Indirizzo Professionale) trvajú 5 rokov.

Zahraniční študenti sú umiestňovaní do Scuola Superiore. Vo všetkých typoch stredných škôl sú niektoré predmety povinné: talianska literatúra, dejiny, angličtiny, matematika a telocvik. V liceo classic sú navyše predmety: latinčina, gréčtina a filozofia. V liceo artistic sú navyše predmety: dejiny a umenie. V liceo scientifico sú navyše predmety: latinčina, filozofia, veda, dejiny umenia, fyzika. V instituto magistrale sú navyše predmety: latinčina, filozofia, veda, dejiny umenia, fyzika a psychológia. 

Výučba cudzích jazykov je povinná. Testy sú každé 3 mesiace a na konci posledného ročníka študenti robia skúšky a získavajú maturitné vysvedčenie Diploma di Maturità.

Vyššie vzdelanie poskytujú univerzity, vysoké školy a univerzitné inštitúcie. Diplom obdržíte po 2 - 3 rokoch štúdia, titul po 4 - 6 rokoch a špeciálny diplom po ďalších 2 rokoch.

Umiestnenie zahraničných študentov do triedy a výber predmetov určujú školy, do ktorých sa študenti prihlásili. Spravidla sú umiestňovaní do Liceo Classico a Liceo Scientifico. 

Mimoškolské aktivity

Talianske stredné školy väčšinou neorganizujú popoludňajšie športové aktivity. Od študentov sa očakáva, že popoludnie strávia prípravou na vyučovanie. 

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore