0905 528 882enlap@enlap.sk

Jazykové pobyty a jazykové kurzy v zahraničí - Dospelí

AKO ZISTIŤ CENU JAZYKOVÝCH KURZOV, AKO SI KURZY OBJEDNAŤ

Jazykové kurzy v zahraničí pre dospelých sa konajú počas celého roka s nástupom každý týždeň. Prílet je zvyčajne v nedeľu, odlet v sobotu.

Všetky naše školy majú požadované akreditácie a dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania starostlivosti o zahraničných študentov. Na každej stránke uvádzame linky na akreditácie.
 

Tu nájdete prehľadne na jednej stránke široký výber škôl pre dospelých, prípadne od 16+

Nájdete tam rôzne krajiny vrátane Anglicka, USA, Kanady, Malty, Nemecka, Francúzska, Španielska.. a ceny školného a ubytovania. Ceny leteniek môžete zístiť v našom rezervačnom systéme. Konečné ceny Vám vysvieti kalkulačka, ktorú nájdete pri každej škole vpravo. Stačí zadať správne údaje.

Medzinárodné skupiny sú multikultúrne a zahraničné jazykové školy kladú dôraz na naplnenie potrieb každého študenta.

Vyučovací a študijný proces zaručuje, že hodiny sú stimulujúce, zaujímavé a príjemné. Cieľom je zlepšiť všestranné jazykové schopnosti a pomôcť študentom komunikovať plynule a efektívne v cudzom jazyku. Výučba je vedená kvalifikovanými učiteľmi, ktorí vedia vytvoriť v skupine príjemnú atmosféru a nadchnúť študentov.

Spôsob výučby

Po príchode do jazykovej školy sa každý študent zúčastní zaraďovacieho testu, aby bol následne umiestnený do skupiny s odpovedajúcou jazykovou úrovňou.

Školy sú flexibilné pri preraďovaní z jednej jazykovej úrovne do druhej. Ak študent postupuje rýchlejšie ako ostatní, preradia ho do vyššej skupiny. Ak má problémy, po súhlase je preradený do slabšej skupiny.

Učitelia sa riadia programom špeciálne navrhnutým pre dospelých. Rozvíjajú sa štyri jazykové zručnosti: počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie.

Cieľom jazykových kurzov je zvýšiť povedomie študentov o gramatike, v porozumení hovorového jazyka a rozšíriť si slovnú zásobu. V triedach budete pracovať v pároch alebo malých skupinách, takže budete mať možnosť komunikovať veľmi intenzívne. Učitelia plánujú a pripravujú svoje hodín tak, aby boli interaktívne a motivačné, preto budete mať v triede veľa zábavy.

Na konci kurzu študenti obdržia osvedčenie, potvrdzujúce pokrok a dosiahnutú jazykovú úroveň.

Starostlivosť o študentov

Cieľom pracovníkov škôl je za každých okolností zabezpečiť, aby študenti boli spokojní od okamihu, kedy pristanú na letisku do ich návratu domov. Bezpečnosť a spokojnosť študentov má zásadný význam a je prioritou každej školy.

Mimoškolský program

Jazykové školy majú dobre prepracovaný a organizovaný mimoškolský program.

Každá z našich škôl ponúka celý rad prvotriednych zariadení a pomôcok, ktoré študenti využívajú pod dohľadom školených zamestnancov. V programe sú vyvážene kombinované športové, kultúrne, spoločenské a zábavné denné a večerné aktivity s ohľadom na vekové kategórie a schopnosti. Aktivity prebiehajú pod dohľadom pracovníkov školy.

Výlety

Školy organizujú celodenné a poldenné výlety na významné historické miesta, aby aj takýmto spôsobom oboznámili študentov s kultúrou svojej krajiny.

Ubytovanie

Hosťovské rodiny sú vyberané našimi partnerskými školami. Majú s nimi uzavreté kontrakty o zabezpečení ubytovania. Sú veľmi prísne a pravidelne kontrolované. Môžu to byť rodiny s deťmi, alebo rodiny, ktoré majú odrastené deti, prípadne osamelé osoby, ktoré majú mnohokrát viac času na komunikáciu so študentmi.

Rodiny sú schopné prispôsobiť sa novým zvykom a inému štýlu života. Sú pripravení prijať študentov z Japonska, Brazílie, Švajčiarska, z krajín Stredného východu... . Pobyt v rodine umožňuje študentom spoznať inú kultúru, spôsob života a používať cudzí jazyk aj mimo školy. Ubytovanie v hosťovských rodinách je cenovo výhodnejšie.

Študentské rezidencie - sú dvojakého typu

  • Buď sa jedná o rezidenčné školy, v ktorých je všetko od ubytovania, cez výučbu až po mimoškolský program pod jednou strechou. Sú to prevažne školy na veľmi dobrej úrovni, vybavené plavárňami, športovými areálmi, počítačovými centrami, dielňami, študentskými reštauráciami, spoločenskými priestormi, práčovňami atď.
  • Druhým typom je rezidencia mimo školy. Rezidencie môžu byť vedľa školy alebo na pešiu vzdialenosť od školy.

Transfery

Všetky školy zabezpečujú transfery z letiska do ubytovania a po ukončení pobytu z ubytovania na letisko. Na letisku je niekoľko pracovníkov školy, zvyčajne oblečených do tričiek s logom školy, aby ich študenti ľahko identifikovali.

Lekárske ošetrenie

V prípade zdravotných problémov sa pracovníci školy postarajú o zaistenie bezodkladnej lekárskej pomoci. Mnohé školy najmä rezidenčné majú lekárov priamo v areáli školy. Ak nie, navštívia miestneho lekára. Zubné zákroky a ošetrenia v zahraničí sú pomerne finančne nákladné a študenti za ne spravidla musia platiť.

Poistenie

Pri všetkých kurzoch odporúčame komplexné cestovné poistenie, v ktorom je zahrnuté poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, poistenie batožiny, oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou, stratu dokladov, poistenie zodpovednosti, úrazové poistenie, poistenie storna, poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu, poistenie doprovodu, poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného ...
V prípade akékoľvek poistnej udalosti musí študent postupovať v súlade s požiadavkami poisťovne. Poisťovňa vyžaduje všetky doklady k poistnej udalosti ako napr. lekárske správy, bločky za platby, policajné správy a pod.

Vreckové

Pre každú krajinu je to iné. V princípe odporúčame vreckové cca. 70 GBP/100 €, 150 USD/150 CAD na týždeň vo forme platobnej karty alebo cestovných šekov, v žiadnom prípade neodporúčame veľkú hotovosť.

Študenti by mali mať so sebou kreditnú/debetnú kartu, s ktorou si môžu vybrať peniaze z bankomatu v bankách. Cestovné šeky sa dajú vymeniť za hotovosť v bankách alebo na poštách.

Takmer všetky zahraničné školy ponúkajú možnosť úschovy dokladov a cennosti v školskom trezore.

Elektrické prístroje

Notebooky, mobily, smartphony, nabíjačky, MP3, sušičky na vlasy a pod. musia študenti pred použitím ukázať službukonajúcemu pracovníkovi školy, aby sa tak predišlo škodám pri nesprávnom použití. Variče, chladničky, toastovače, mikrovlnky a ohrievače sa nesmú na izbách používať.

Bezpečnostné skrinky

Odporúčame uložiť si osobné veci do uzamykateľných boxov alebo bezpečnostnej skrinky, ktoré sa nachádzajú vo väčšine rezidencií. Kľúče od skriniek a od vchodov do rezidencií obdržia študenti buď bezplatne alebo za návratný depozit. Po ukončení kurzu kľúče od skrinky a vchodu poprípade čipovú kartu vrátia a dostanú späť peniaze. V prípade ich straty depozit nie je vrátený.

Pranie

V mnohých školách je pranie bielizne študentov zahrnuté v cene. Ak nie, sú zvyčajne k dispozícii práčovne za malý poplatok.

Späť hore