0905 528 882enlap@enlap.sk

Interview o štúdiu v zahraničí s pani riaditeľkou Enlap

Rozhovor s Mgr. Vlastou Bilaninovou 1.1.2018

1. Čo Vás motivovalo k založeniu Vašej spoločnosti?

V roku 1990 sme založili jazykovú školu ENLAP. Boli to naši študenti a ich záujem o štúdium cudzieho jazyka nielen tu na Slovensku, ale aj v krajine jeho pôvodu. To bol pre nás akýsi štartér na to, aby sme začali nadväzovať kontakty so zahraničnými jazykovými školami.

2.  Akým spôsobom ste komunikovali so zahraničnými partnerskými spoločnosťami na začiatku Vášho podnikania, ked nebola komunikacia cez internet bežná?

Možno to v tejto dobe internetu bude znieť vtipne, ale využívali sme fax a poštové služby. A fungovalo to. (smiech)

3. Ako vidíte vývoj podnikania v tomto odvetví od 90. rokov po súčasnosť?

Štúdium cudzích jazykov v zahraničí sa postupne stalo bežnou súčasťou života Slovákov. Kým v začiatkoch chodili na jazykové pobyty záujemci prevažne na 2 týždne, postupne sa táto dĺžka jazykových pobytov predlžovala. Momentálne je bežné vycestovať na šesť či dvanásť mesiacov.
Zmenil sa aj celkový prístup študentov. V letných mesiacoch cestujú do jazykových škol a veľa z nich sa vracia do školských lavíc s oveľa vyšším sebavedomím. Čo sa týka dospelých, tí navštevujú zahraničné školy najmä kvôli lepším kariérnym možnostiam.

4. Akých klientov/študentov ste mali na začiatku a akých máte teraz?

Na začiatku to boli hlavne dospelí ľudia, ktorí chceli navštíviť krajinu jazyk ktorej sa učia. Dnes sú to záujemci od detí, cez študentov až po manažérov, potrebujú cudzí jazyk v škole či v práci.

5. Vidíte rozdiel medzi slovenským a českým klientom? 

Česi sú hladnejší po poznávaní, podstatne viac ich cestuje do zahraničia na jazykové kurzy alebo akademické študijné pobyty.

6. V súčasnosti je na trhu množstvo agentúr ponúkajúcich rovnaké služby. Ako vnímate konkurenciu?  

Konkurencia je určite potrebná, pretože nás nenechá spať na vavrínoch. Neustále musíme sledovať čo sa kde deje, čo je u konkurencie nového a podľa toho korigovať našu ponuku a služby.

7. Vidíte zmeny v správaní sa študentov alebo ich rodičov po udalostiach akými sú teroristické útoky, finančná kríza z roku 2008, atď.?

Určite. Slováci dosť podliehajú mediálnemu tlaku, ktorý takmer vždy popisuje situácie ako katastrofické. Samozrejme je pochopiteľné, že sa obávajú vycestovať niekde, kde sa odohral teroristický útok. Ale nato sme tu my, aby sme im vedeli poradiť a ponúknuť destinácie, ktoré sú bezpečné.
 
8. Pre študentov na celom svete je aktuálna téma Brexit a zvolenie Trumpa. Aký vplyv budú mať tieto skutočnosti na preferencie študentov a rovnako na vás ako sprostredkovateľa? 

Zatiaľ je predčasné to akokoľvek komentovať a robiť unáhlené závery. Osobne si myslíme, že na platiacich študentov budú vplyvy minimálne. Možno keď už bude Británia mimo EÚ budú si naši klienti musieť online vybaviť cestovnú autorizáciu ako napr. ESTA do USA. A nebudú môcť cestovať len s občianskym preukazom. Ale to nie je problém.

9. Nedávno ste sa vrátili z medzinárodnej konferencie v Berlíne, kde sa stretávajú vzdelávacie organizácie a agentúry.  Aké sú z vášho pohľadu najnovšie trendy v oblasti štúdia v zahraničí?

Dnes už študenti cestujú von naučiť sa druhý cudzí jazyk a mnohí aj tretí či štvrtý. Tak si to vyžaduje sučasnosť. Veľmi dôležitým je kultúrny kontext jazykového pobytu, preto jazykové školy ponúkajú nielen výučbu, ale aj kultúrny program. Cieľom je aby študent pochopil nielen jazyk, ale aj kultúru krajiny. Zároveň sa zvyšuje záujem o čínštinu, ruštinu a hindštinu.

10. Keďže  v tejto oblasti pracujete viac ako 25 rokov, máte pre študentov alebo ich rodičov nejaký odkaz?

Štúdium v zahraničí je možnosťou spoznávať svet a umožňuje vyskúšať a porovnať odlišné spôsoby vzdelávania. Študenti počas jazykového pobytu lepšie pochopia domácich a ich krajinu, ich kultúru, dejiny a spôsob života. Štúdium v zahraničí zároveň znamená skvelé kariérne príležitosti, lepšie pracovné pozície, kvalitné stredoškolské a univerzitné vzdelávacie možnosti.  Študenti tiež môžu získať nové záujmy, nadviažu nové priateľstvá, niekedy aj na celý život. Mladí ľudia sa vracajú nezávislejší, sebavedomejší, ambicióznejší.  Nie sú to zbytočne vyhodené peniaze. Vždy sa niekoľkonásobne vrátia.
Prečítajte si aj naše ďalšie blogy:
  • Ako som sa na jeden týždeň stala študentkou školy Malaca Instituto v Malage! TU
  • Skúsenosť našej študentky so stredoškolským pobytom v zahraničí. TU
  • O tom, prečo by si mal vyskúšať štúdium v zahraničí  a ako ti vieme pomôcť. TU
  • Moja skúsenosť s jazykovým pobytom na Malte! TU
  • Prečo študovať v zahraničí? TU

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore