0905 528 882enlap@enlap.sk

IALC Bologna Workshop 19 - 22 April 2018

Workshop IALC (International Association of Language Centres) v Bologni.

IALC je medzinárodná organizácia združujúca jazykové školy z celého sveta. Jazykové školy patriace do IALC sú pravidelne monitorované a cieľom organizácie je poskytovať kvalitné vzdelávanie.

Cieľom workshopu bolo prezentovanie nových trendov v jazykovom vzdelávaní a priblíženie predstaviteľov jazykových inštitúcii agentúram. 

Konferencia pozostávala z troch častí. Prvý deň bol zameraný na osvetu v oblasti vzdelávania, v podobe mnohých informatívne plodných prezentácii. Druhý a tretí deň patril osobným stretnutiam riaditeľov, manažérov - predstaviteľov jazykových inštitúcii a agentúr. Po náročných dvoch dňoch dostali priestor konkrétne jazykové školy, návšteva ich priestorov, ubytovania vrámci a aj mimo Bologne, napr. v Ríme, Florencii atď.

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore