0905 528 882enlap@enlap.sk

Vstup do UK

Študentské víza do Veľkej Británie

Vstup do UK do 6 mesiacov je bez vízovej povinnosti.

Brexit priniesol nové povinnosti pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii v trvaní viac ako 6 mesiacov.

Zhrnuli sme základné informácie o žiadaní študentského víza mimo územia UK. Každá žiadosť sa posudzuje individuálne a nižšie uvedené informácie majú slúžiť ako pomôcka. Zamerali sme sa na „Study visa“.

Oficiálne informácie nájdete na gov.uk.    

Typy víz

 • Short-term study visa – od 6 do 11 mesiacov (jazykové kurzy angličtiny), od 16 rokov;
 • Student visa – od 6 mesiacov (stredoškolské a vysokoškolské štúdium), od 16 rokov;
 • Child Student visa – od 6 mesiacov  (štúdium na súkromnej strednej škole), od 4 do 17 rokov.

Na štúdium do 6 mesiacov víza nie sú potrebné. 

Poplatky za víza - link na poplatky

 • Short-term study visa –  97 GBP (6 mesiacov), 200 GBP (11 mesiacov)
 • Student visa – 363 GBP, od 4.10.2023 sa cena zvyšuje na 490 GBP
 • Child Student visa – 363 GBP, od 4.10.2023 sa cena zvyšuje na 490 GBP 

Poplatok Healthcare Surcharge - link na poplatok

Žiadateľ o víza hradí okrem poplatku za víza aj poplatok za zdravotnú starostlivosť. Výška poplatku závisí od dĺžky trvania víz a hradí sa online pri žiadosti o víza na gov.uk alebo pri rezervovaní termínu na pohovor vo vízovom centre. Ceny sú nasledovné:

 • 470 GBP (poplatok za víza od 6 mesiacov do 1 roka)
 • 776 GBP (poplatok za víza trvajúce 1 rok)
 • 940 GBP (poplatok za 2-ročné víza)

Výšku poplatku Healthcare Surcharge si môžete vypočítať na kalkulačke.

Kde sa hradia vízové poplatky?

Poplatky za vízum sa hradí priamo na gov.uk.
Poplatky vízového centra, kde prebieha osobný pohovor, sa hradia po rezervovaní termínu osobného pohovoru na stránke TLScontactpri check-oute. 

Kedy najskôr možno žiadať o študentské víza „Student visa“?

Najskôr 6 mesiacov pred začatím štúdia, resp. najneskôr 6 mesiacov po prijatí študenta na štúdium na školu v zahraničí. 

Aké dokumenty sú potrebné na vybavenie „Student visa“?

1. Pas
2. Confirmation of Acceptance for Studies (Akceptačný list zo školy)

Tento dokument je dôležitý, lebo obsahuje tzv. CAS Number (registračné číslo), ktoré treba vyplniť do online žiadosti.

3. Dostatočná znalosť anglického jazyka

Minimálna úroveň anglického jazyka (CEFR) na získanie študentského víza je:

 • B1 – below degree level – stupeň stredoškolského a nižšieho štúdia
 • B2 – degree level or above – stupeň vysokoškolského štúdia

O tom, či skúšku na úrovni B1 alebo B2, rozhoduje však samotná britská škola.

Akceptované sú nasledovné skúšky z anglického jazyka:

 •  IELTS UKVI
 •  PTE alebo Pearson
 •  LanguageCert International ESOL SELT
 •  Skills for English UKVI

Výsledok nesmie byť starší ako 2 roky.

Požadovaná úroveň anglického jazyka na udelenie víza sa nemusí zhodovať s požiadavkami školy.

V súčasnosti odporúčame test LanguageCert International ESOL SELT, ktorý je možné robiť v Bratislave, info TU.

4. Notársky overený Súhlas zákonného zástupcu v anglickom jazyku pre študentov do 17 rokov.

5. Inépri posudzovaní žiadosti môžu úradníci dodatočne žiadať o dokumenty, ktoré musí žiadateľ predložiť (napr. dôkaz o finančnom zabezpečení počas pobytu...).

Kompletný zoznam potrebných dokumentov nájdete tu: https://www.gov.uk/student-visa/documents-you-must-provide  

Kde je vízové centrum pre slovenských študentov?

Vo Varšave
Adresa: Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury, 18 02-092 Warszawa
Link: https://pos.tlscontact.com/waw_en/

Koľko trvá rozhodnutie o vízach?

Udelenie víz je individuálne a trvať by malo približne do 21 dní od pohovoru vo vízovom centre.

Priebeh vybavovania víz „Student visa“

1. Online žiadosť o víza

O študentské víza sa žiada online na stránke gov.uk – UK Visas and Immigration(pozri obrázok č. 1).
Po vyplnení žiadosti a úhradení poplatkov (poplatok za víza a poplatok Healthcare) sa od väčšiny žiadateľov požaduje osobná návšteva vízového centra kvôli overeniu identity, ktorá je súčasťou žiadosti.  
V prípade, že má žiadateľ EEU biometrický čip v pase a zároveň mu to gov.uk umožní, môže absolvovať overenie identity prostredníctvom smartfónu cez aplikáciu: „ID Check app“. Víza mu budú v tomto prípade udelené digitálne a nazývajú sa aj e-visa.
O tom, či je potrebná osobná návšteva vízového centra, alebo postačí overenie identity cez aplikáciu, sa žiadateľ dozvie v priebehu vyplňovania žiadosti o víza.

2. Rezervovanie termínu vo vízovom centre

Ak bude potrebná osobná návšteva vízového centra, po podaní žiadosti sa žiadateľovi otvorí okno „Book appointment“ (pozri obrázok č. 2). Po odkliknutí bude žiadateľ presmerovaný priamo na stránku vízového centra TLSContact Visa Application Centre, kde si zarezervuje termín osobného pohovoru.
Vízové centrum ponúka dve možnosti, prostredníctvom ktorých sa nahrajú potrebné dokumenty do systému, a to:

 • Assisted service – s nahraním dokumentov žiadateľovi pomôžu pracovníci centra (pozri obrázok č. 3);
 • Self-upload service – dokumenty si nahrá sám žiadateľ online formou najneskôr 24 hodín pred pohovorom (pozri obrázok č. 4).

Pri rezervovaní termínu má žiadateľ možnosť uhradiť i dodatočné služby vízového centra (služby navyše). Poplatky extra služieb vízového centra nájdete tu. Hradia sa pri check-oute.
Poznámka: Je dôležité vopred si zvážiť možnosť využitia extra služieb vízového centra, lebo pri samotnom pohovore už nemusí byť žiadateľovi umožnené požiadať o tieto služby. Týka sa to najmä služieb ako: zrýchlené vybavenie žiadosti, ponechanie pasu „Keep my passport“, odoslanie pasu kuriérom po udelení víz atď.

3. Osobný pohovor vo vízovom centre

Po príchode do vízového centra je potrebné sa preukázať pasom a emailovým potvrdením o pohovore.

V prípade, ak si žiadateľ zvolí „Assisted service“, potom všetky jeho prinesené dokumenty, nahrá do systému pracovník vízového centra.

Pri službe Self-upload service musia byť dokumenty nahrané už pred príchodom žiadateľa do vízového centra a žiadateľ si ich musí priniesť aj na pohovor.

Následne žiadateľ poskytne odtlačky prstov a fotografiu.

V prípade neplnoletých osôb sa musí na pohovore zúčastniť aj zákonný zástupca.

Bližšie informácie o osobnom pohovore, aké dokumenty sú potrebné a v akom formáte je potrebné ich priniesť, nájdete na stránke vízového centra(STEP 3).

4. Odovzdanie pasu

Vízové centrum si ponechá pas žiadateľa, pokým nevydá víza.

Ak si žiadateľ pri rezervovaní termínu osobného pohovoru objedná službu „Keep my passport“, môže si svoj pas ponechať. Avšak po udelení víz si žiadateľ musí pas do vízového centra doniesť, aby mu mohli víza do pasu vložiť, resp. môže svoj pas do centra poslať kuriérom.

Po vložení víz do pasu kuriér pas doručí žiadateľovi. Avšak takúto službu si žiadateľ musí vopred objednať, a to pri rezervovaní termínu na pohovor.
 
POZRITE SI MANUÁL, AKO ŽIADAŤ O VÍZA A AKO SI REZERVOVAŤ TERMÍN OSOBNÉHO STRETNUTIA VO VÍZOVOM CENTRE. VIDEOTU.
 
 
Informácie sú platné k 05.01.2022 a slúžia výhradne ako pomôcka pre záujemcov o štúdium vo Veľkej Británii. Každá žiadosť sa posudzuje individuálne a k tomu prislúchajú aj individuálne požiadavky na žiadateľa.
Oficiálne a vždy aktuálne informácie si môžete overiť na gov.uka informácie vo veci pohovoru na stránke vízového centra TLScontact.


Obrázok č. 1
Obrázok č. 1
Obrázok č. 2
Obrázok č.2 
  
Obrázok č. 3
Obrázok č.3

 Obrázok č. 4
Obrázok č.4

 

Vypracoval tím ENLAP
Aktualizácia 22.9.2023

Späť hore