0905 528 882enlap@enlap.sk

Nemecko, štátne a súkromné stredné školy

 • 3-dňový seminár pred strednou školou v kampuse GLS
 • Štúdium na kvalitných nemeckých stredných školách
 • Nemecké gymnáziá pripravujú študentov na univerzit
 • Zahraniční študenti na lyžiarskom výlete
 • Info o škole

  Stredoškolské štúdium v Nemecku - Bayreuth, Berlín, Brémy, Drážďany, Hamburg, Lübeck, Minden, Koblenz, Norimberg, Ulm, Wiesbaden

  Študenti majú možnosť študovať na štátnych školách s ubytovaním v rodinách.  Ako hosťujúci študenti nemôžu byť umiestnení do 12. maturitného ročníka a zúčastniť sa maturitnej skúšky Abitur. Maturitnou skúškou môžu štúdium ukončiť len zahraniční študenti 2-ročného pobytu.

  Náš partner umiestňuje zahraničných študentov do nemeckých gymnázií "Gymnasium". Učebné osnovy sú viac akademické ako na iných typoch stredných škôl. Medzi predmetmi sú zaradené 2 cudzie jazyky, matematika a prírodovedné predmety. 

  Študijné pobyty na nemeckých internátnych školách

  Internátne nemecké stredné školy majú vysokú úroveň vo všetkých aspektoch - výučbe, vybavení, prístupe a starostlivosti o študentov a ubytovaní.
  Náš partner ponúka viacero kvalitných internátnych škôl, my sme vybrali tri.

  Villa Elisabeth Boarding School, Berlín

  Stredná škola je situovaná vo Wildau, dedine neďaleko Berlína, obklopenej krásnymi jazerami. Škola sa nachádza v historickom kaštieli postavenom koncom 19. storočia. Cesta do centra Berlína trvá asi 50 minút. Škola je menšia s 250 študentami a o zahraničných študentov je postarané veľmi dobre preto mnohí na nej zostali 2 alebo 3 roky, aby absolvovali Abitur. Silnou stránkou sú takzvané Arbeitsgemeinschaften, teda mimoškolské krúžky, do ktorých sa študenti zapájajú, aby sledovali aktivitu, ktorá ich zaujíma. V ponuke sú výučba čínštiny, tanec, orálna história, golf, plachtenie, jazda na koni.

  Villa Elisabeth vyžaduje nemčinu na úrovni B2 – ak je vaša nemčina nižšia ako táto, môžete si najskôr urobiť prípravný kurz a potom prejsť na túto školu. 

  Predmety: business, matematika, fyzika, biológia, chémia, IT, dejepis, geografia, politológia, hudba, umenie, nemecká literatúra, angličtina, čínština, francúzština, ruština, španielčina, latinčina

  Ubytovanie je zabezpečené v školskom internáte, ktorý sa nachádza v blízkosti školy, s krásnou polohou priamo pri jazere Zeuthen. Väčšina nemeckých študentov žije doma, na internáte sú prevažne zahraniční študenti. Študenti bývajú v 2-posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením.

  Max Reger Gymnasium, Amberg, Bavorsko

  Max-Reger-Gymnasium je štátna internátna škola (530 študentov) s hudobným zameraním, ktorá sa nachádza v Ambergu (40 000 obyvateľov) v Bavorsku. V škole vládne rodinná atmosféra, triedy sú malé. Akademická úroveň je vysoká a škola je skvelá, ak milujete a cvičíte hudbu. Hudobné hodiny sú pre všetkých študentov bezplatné a škola organizuje hudobné exkurzie a skúšobné/cvičné dni. Ďalšou prednosťou školy sú mimoškolské aktivity ako vodné športy. jazdecký a divadelný klub, horská cyklistika, horolezectvo, hokej, tenis, rugby, futbal, tanec, lyžovanie, výučba na hudobných nástrojoch, záhradníctvo, maľovanie. Táto internátna škola vyžaduje nemčinu na úrovni A2 na jeden školský rok.

  Predmety: hudba, umenie, nemčina, angličtina, latinčina, francúzština, španielčina, náboženstvo, etika, matematika, biológia, chémia, geografia, ekonómia, dejepis, spoločenské vedy, šport, fyzika, informatika

  Asi 10 % študentov školy býva v internátoch. Väčšina z nich sú nemeckí študenti zo susedných miest a obcí a cez víkendy odchádzajú domov. Väčšina zahraničných študentov pochádza z krajín susediacich s Nemeckom, ale škola víta každú novú národnosť. Študenti internátu bývajú na horných dvoch poschodiach budovy školy, dievčatá a chlapci sú ubytovaní na rôznych poschodiach. Študenti 11. ročníka zdieľajú komfortné dvojlôžkové izby, mladší študenti 3-lôžkové izby, všetky s vlastnou kúpeľňou a WiFi. Starajú sa o nich internátni rodičia, mentori a noční strážcovia.

  Privatschule Schloss Crassenstein GmbH, Wadersloh

  Škola je umiestnená na hrade Crassenstein z 11. storočia v západnom Nemecku, uprostred krásnej prírody a vedľa Waderslohu, malého mesta s 10 000 obyvateľmi. Škola ponúka dynamickú a modernú výučbu v historickom prostredí. Medzi mimoškolské aktivity patria pravidelné kultúrne výlety a široká škála hudobných a umeleckých aktivít, ako sú dramatické a tanečné kluby, výtvarné umenie a hudobné kurzy, školská kapela, zbor, orchester, muzikál, voľná umelecká tvorba, šitie, technika, robotika, čínština, ruština, kanoistika. 

  Vyučovacím jazykom je nemčina s angličtinou ako druhým jazykom. Tretím jazykom je španielčina alebo materinský jazyk študenta. 

  Predmety: nemčina, angličtina, francúzština, španielčina, latinčina, matematika, biológia, fyzika, chémia, geografia, dejepis, spoločenské vedy, ekonómia, náboženstvo, etika, hudba, umenie, telesná výchova, teória športu, filozofia, psychológia, dráma

  Zahraniční študenti sú ubytovaní podľa veku a pohlavia v dvoch oddelených priestorov pre chlapcov a dievčatá na zámku alebo v dvoch záhradných pavilónoch. Študenti dostávajú raňajky, obed a večeru v historickej Rytierskej izbe, ktorá sa nachádza v zámku a slúži ako menza.
  Polrok - 15250 €, rok 30500 €.

  Stift Neuzelle, Brandeburg

  Internátna škola v priestoroch bývalého nádherného  kláštora. Škola sa zameriava na hudbu a umenie. Prijíma študentov od 13 rokov. Minimálna vstupná úroveň B1.
  Predmety: matematika, fyzika, biológia, chémia, IT, dejepis, geografia, hudba, umenie, dramaturgia, nemčina, angličtina, francúzština, ruština, španielčina, latinčina.
  Polrok - 19500 €, rok 35900 €.

  Cologne International School

  IB bilinguálna internátna škola, programy v nemčine alebo v angličtine. Vstupná úroveň B2. Od 15 rokov. 
  Polrok - 23500 €, rok 47000 €.

  Landhaim Schondorf

  Internátna škola pri jazere Ammersee, len 35 km od Mníchova. Vstupná jazyková úroveň B2. Od 14 rokov.
  Polrok - 21800 €, rok 41260 €.

  Všeobecné informácie o vzdelávaní v Nemecku Tu.

 • Kurzy a cenník

  CENY KURZOV

  Typ kurzu 12 týždňov 16 týždňov 20 týždňov 44 týždňov
  Študijný pobyt bez výberu lokality 5 120 € 6 090 € 6 890 € 13 350 €
  Študijný pobyt s výberom lokality 6 020 € 7 390 € 8 490 € 15 650 €
  Štátna internátna škola Max Reger Gymnasium, Amberg 8 500 € 13 500 €
  Súkromná internátna škola Villa Elisabeth, Berlín 16 650 € 28 450 €
  Súkromná internátna škola Schloss Crassenstein GmbH, Wadersloh 14 000 € 27 500 €

  Akademický rok alebo polrok začína v auguste/septembri, polrok začína v januári/februári

  V cene je zahrnuté:

  • online pohovor
  • registrácia a umiestnenie do školy
  • ubytovanie v rodine alebo na internáte
  • plná penzia
  • orientačné stretnutie s lokálnym koordinátorom po príchode do Nemecka
  • transfer letisko - ubytovanie - letisko
  • medzinárodný koordinátor, ktorý pomáha, podporuje a radí študentom počas pobytu
  • certifikát o absolvovaní štúdia
  • transfer letisko/železničná stanica - ubytovanie - letisko/železničná stanica 
  • pre študentov, umiestnených na strednú školu v Berlíne bezplatný kurz nemčiny 3 popoludňajšie hodiny týždenne priamo v kampuse GLS, 2 víkendové exkurzie napríklad do Hamburgu, Drážďan, Prahy ..., vianočná večera v reštaurácii GLS v ich kampuse. Študenti v iných lokalitách Nemecka majú bezplatný kurz nemčiny 3 popoludňajšie hodiny týždenne online formou.

  V cene nie je zahrnuté:

  • doprava
  • zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti, úrazové poistenie - 10 € na týždeň
  • extra aktivity organizované školou
  • učebnice cca. 50 Eur, platí sa priamo v škole, školské pomôcky
  • miestna doprava od 40 €  do 60 € na mesiac
  • vreckové, doporučné od 150 € po 200 € na mesiac
  • prípravný jazykový kurz, ak je úroveň nemčiny nižšia ako A2 (1740 €/mesiac)

  Sústredenie pred nástupom

  Akademický pobyt začína 3 dňovým seminárom v kampuse GLS v Berlíne. Zahraniční študenti majú možnosť sa navzájom spoznať, pozrú si Berlín a získajú cenné informácie o Nemecku a nemeckých školách. Sú ubytovaní v rezidencii priamo v kampuse a majú plnú penziu.

  Podmienky prijatia

  • vek od 12 do 18 rokov
  • dobrá znalosť nemčiny, minimálne B1, úroveň zistíte podľa online testu. Link na test Vám pošleme. 
  • dobré študijné výsledky
  • hneď po prijatí prihlášky nemecký partner zorganizuje online pohovor so študentom 

  Poplatok za podanie prihlášky menej ako 6 mesiacov pre nástupom - 900 €/akademický rok, 500 €/akdemický polrok 

  Sviatky 2024: 01.01., 29.03., 01.04., 01.05., 09.05., 20.05., 03.10., 25.12., 26.12. Regionálne sviatky: https://www.officeholidays.com/countries/germany/2024

 • Ubytovanie

  CENY UBYTOVANIA

  Typ ubytovania
  Ubytovanie a plná penzia sú zahrnuté v cene.

  Študenti sú ubytovaní vo vyberaných nemeckých rodinách v 2-posteľových izbách. 1-posteľovú izbu si môžu vybrať za príplatok. Rodiny žijú v lokalite, ľahko dostupnej od školy, do ktorej je študent umiestnený. Stávajú sa členmi rodín a majú rovnaké práva a povinnosti ako iní mladí nemci v ich veku. 

  Rodiny môžu byť rôzne od tradičnej až po osamelé matky či otcov. Môžu to byť rodiny s vysokoškolsky vzdelanými členmi ale takisto manuálne pracujúce rodiny. GLS však každú rodinu pred tým, ako sa rozhodne s nimi spolupracovať dôkladne preverí a poučí o ich povinnostiach voči študentom.

  Ak sa jedná o internátne školy, študenti sú ubytovaní na internáte priamo v areále školy.

Cenová kalkulácia a prihláška

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore