0905 528 882enlap@enlap.sk

Postup pri prihlasovaní na stredoškolské štúdium v zahraničí

 1. Najprv je potrebné zaslať nezáväznú online prihlášku, kde budete špecifikovať, o ktorý program na strednej škole máte záujem.
 2. Po obdržaní nezáväznej prihlášky Vám obratom pošleme dokumenty na prihlásenie do zahraničnej školy.
 3. Rozhodnutie stráviť rok alebo polrok na strednej škole v zahraničí je potrebné prekonzultovať s triednym učiteľom študenta a s riaditeľom školy. Takto získate informácie o tom, za akých podmienok je škola ochotná uvoľniť študenta na daný typ pobytu a ako sa bude štúdium započítavať do bežného školského roka. Väčšinou sa to rieši prostredníctvom rozdielových skúšok.
 4. Nie každý program stredoškolského štúdia vyžaduje osobnú návštevu a pohovor v našej agentúre. Pri väčšine programov je návšteva vítaná a prospešná. Je žiaduce, aby na pohovor prišli študenti spoločne s rodičmi/rodičom. Na pohovore oboznámime študenta a rodičov s podrobnosťami a podmienkami štúdia, zodpovieme všetky otázky. Tiež skontrolujeme, či je prihláška kompletná. Vo väčšine prípadov je súčasťou pohovoru aj jazykový test, cieľom ktorého je overenie jazykovej úrovne. S výsledkami pohovoru sú študenti oboznámení buď hneď, prípadne v priebehu niekoľkých dní.
 5. Prihlášku odošleme do našej partnerskej organizácie. Jej pracovníci ju posúdia a ak študent vyhovuje prijímacím kritériám, pošlú nám potvrdenie o prijatí.
 6. Naša agentúra pripraví zálohovú faktúru a odošle ju študentovi spolu so zmluvou o zabezpečení stredoškolského pobytu. Uhradením zálohy a podpisom zmluvy klient potvrdí záujem o stredoškolský program.
 7. Následne sa začne proces umiestňovania študenta v hosťovskej rodine/na internáte ale aj v novej hosťovskej škole. Umiestnenie môže trvať niekoľko dní, týždňov až mesiacov. Tento proces nemôže naša agentúra ovplyvniť, nakoľko umiestňovanie vykonávajú partnerské organizácie.
 8. Akonáhle obdržíme aktuálne informácie o umiestnení v škole, kontaktujeme študenta a jeho rodičov. V informáciách nemusíte ešte mať údaje o ubytovaní, tie sa zasielajú neskôr.
 9. Vybavovanie víz (okrem krajín EU) - po definitívnom potvrdení akceptácie sa začne proces vybavovania víz. Študenta oboznámime so všetkými dokumentmi, ktoré bude nutné vyplniť. Naši pracovníci mu budú nápomocní pri celom tomto procese.
 10. Partnerská organizácia nám zašle informačný balík s informáciami o škole, ubytovaní, kontakt na koordinátora, informácie o orientačnom programe a pod. Spravidla tento balík zasielajú v polovici júla, môže byť aj skôr alebo neskôr, v závislosti od krajiny kde mienite študovať.
 11. Informačné stretnutie – študent, ako aj rodičia, by sa mohli zúčastniť orientačného stretnutia pred odchodom na študijný pobyt. Určite ešte budete mať veľa otázok, ktoré by ste chceli prediskutovať pre vstup do života v novej krajine. Nie je to však potrebné ak ste zďaleka. Dá sa to aj telefonicky ako by ste boli u nás v kancelárií. Dopredu si pripravte otázky.
 12. Príchod na miesto pobytu je väčšinou niekoľko dní pred nástupom do školy. Tento čas je určený na adaptovanie sa v novom prostredí.
 13. Na letisku bude na študenta čakať jeho lokálny koordinátor, poprípade rodina alebo pracovník našej partnerskej organizácie.

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore