0905 528 882enlap@enlap.sk

Stredné školy v Dubline

 • Študijné pobyty pre stredoškolákov v Dubline
 • Stredoškolský pobyt v Dubline
 • Stredoškolské štúdium trvá 4 alebo 5 rokov
 • Stredoškolský študenti majú 6 až 12 predmetov
 • Info o škole

  Študijné pobyty pre stredoškolákov v Dubline

  Štúdium na strednej škole je 5-ročné. 1., 2. a 3.ročník navštevujú študenti od 12 do 15 rokov. Po  ukončení 3 .ročníka študenti navštevujú 4. tkzv. Transition Year. Je to príprava na postup do 5. a 6. maturitného ročníka. Študenti maturujú vo veku 18 rokov. Školský rok sa delí na 3 termy. 

  Predmety
  1.,2. a 3.ročník: 9 predmetov:  English, mathematics, science and technology, languages, art, music, history and geography.

  4. Transition ročník: 7 až 12 predmetov

  5. a 6. ročník: minimálne 6 predmetov: English, mathematics, science and technology, languages, art, music as  history and geography... 

  Štátne stredné školy v Dubline

  St Neasain’s Community School

  Zmiešaná škola, 729 študentov, situovaná v rezidenčnej štvrti Baldoyle len 20 minút od centra Dublinu.
  Vybavenie: knižnica, jedáleň, hudobná miestnosť, umelecká miestnosť, vedecké laboratóriá, počítačová suita, basketbalové ihrisko, tenisový kurt, športové ihriská, hokejové ihrisko.
  Predmety: angličtina, matematika, nemčina, geografia, biológia, IT, kariéra, strojárstvo, história, fyzika, účtovníctvo, domáca ekonomika, telesná výchova.
  Mimoškolské aktivity: futbal, basketbal, bedminton, ragby, atletika, galský futbal, debaty, umelecký klub, hudba a dráma, charitatívna činnosť.

  St Laurence College

  Zmiešaná škola, 270 študentov, situovaná v rezidenčnej štvrti Loughlinstown len 45 minút od centra Dublinu.
  Vybavenie: vedecké laboratóriá, športová hala, basketbalové ihrisko, počítačová učebňa, centrum kariérneho poradenstva, technická učebňa, umelecká učebňa, hudobná miestnosť, knižnica.
  Predmety: angličtina, matematika, náboženská výchova, telesná výchova a poradenstvo, umenie, biológia, obchod, stavebníctvo, dizajn a komunikačná grafika, francúzština, geografia, história, domáca ekonomika (sociálna a vedecká) a španielčina
  Mimoškolské aktivity: galský futbal, vrh (atletika), futbal, atletika, box, ragby.

  St. Finian’s Community College

  Zmiešaná škola, 608 študentov, situovaná v Swords, 40 minút od centra Dublinu.
  Vybavenie: knižnica, vedecké laboratóriá, učebňa pre domácu ekonomiku, jedáleň, počítačová sála, telocvičňa, športová hala, basketbalové ihrisko.
  Predmety: angličtina, matematika, hudba, španielčina, veda, francúzština, geografia, história, umenie, biológia, fyzika, chémia, ekonómia, účtovníctvo, IT pre obchodné štúdie, domáca ekonomika, dizajn a grafika, kariéra, telesná výchova, nemčina, stavebné štúdie.
  Mimoškolské aktivity: futbal, basketbal, galský futbal, vrh (atletika), debaty, dráma.

  Portmarnock Community School

  Zmiešaná škola, 931 študentov, situovaná v Portmarnock, 40 minút od centra Dublinu.
  Vybavenie: vedecké laboratóriá, knižnica, jedáleň, hudobná miestnosť, umelecká miestnosť, telocvičňa, športové ihrisko, basketbalové ihrisko, počítačová suita.
  Predmety: angličtina, matematika, IT, telesná výchova, umelecké remeslo, dizajn, hudba, obchodné štúdie, chémia, biológia, fyzika, dizajnová a komunikačná grafika, strojárstvo, francúzština, nemčina, španielčina, marketing potravín, geografia, história, mediálne štúdie, práca so slovom.
  Mimoškolské aktivity: škola muzikálu, futbal, hovorenie na verejnosti, hry, hudba, basketbal, galský futbal, atletika.

  Grange Community College

  Zmiešaná škola, 230 študentov, situovaná v Donghmede, 30 minút od centra.
  Vybavenie: vedecké laboratóriá, jedáleň, počítačová suita, basketbalové ihrisko, miestnosť na umenie, telocvičňa, športové ihrisko, miestnosti pre obchodné štúdie, stavenisko, technické kreslenie.
  Predmety: angličtina, matematika, francúzština, geografia, história, umenie, biológia, fyzika, chémia, ekonómia, účtovníctvo, obchodné štúdie, počítače, hudba, strojárstvo, kariéra, telesná výchova, technické kreslenie, domáca ekonomika, stavebné štúdie.
  Mimoškolské aktivity: futbal, basketbal, bedminton, ragby, atletika, galský futbal, vrh (atletika), debaty, umelecký klub, hudba a dráma, charitatívna činnosť.

  Fingal Community College

  Zmiešaná škola, 793 študentov, situovaná v Swords, 40 minút od centra,
  Vybavenie: vedecké laboratóriá, knižnica, jedáleň, hudobná miestnosť, umelecká miestnosť, telocvičňa, športové ihrisko, basketbalové ihrisko, počítačová sada, miestnosť pre domácu ekonomiku a technickú miestnosť.
  Predmety: angličtina, matematika, história, geografia, fyzika, domáca ekonomika, biológia, umenie, chémia, obchodná politika a spoločnosť, ekonomika, stavebné štúdie.
  Mimoškolské aktivity: príprava výtvarného portfólia, bedminton, basketbal, knižný klub, šachový klub, španielsky klub, galský klub, bežecký klub, diskusný klub,  klub knižníc, hudobný klub, ragby, plachtenie, futbal, spikeball, mladý vedec.

  Cabra Community College

  Zmiešaná škola, 120 študentov, situovaná v Cabra, 25 minút od centra.
  Vybavenie: domáca ekonomická miestnosť, umelecká miestnosť, technologická miestnosť, telocvičňa, vonkajšie basketbalové ihrisko, ihrisko na astro-trávnik, futbalové ihrisko, vedecké laboratórium, knižnica, hudobná miestnosť.
  Predmety: angličtina, matematika, francúzština, biológia, technológie, domáca ekonomika, história, geografia, obchod, umenie, telesná výchova
  Mimoškolské aktivity: futbal, basketbal, atletika, beh na lyžiach, plávanie, bedminton, program kreatívnych škôl, výbor zelených škôl, globálne školy, dráma, kreatívne písanie.

  Cabinteele Community School

  Zmiešaná škola, 457 študentov, situovaná v Cabinteele, 35 minút od centra.
  Vybavenie: vedecké laboratóriá, športová hala, telocvičňa, bežecká dráha, vonkajšie basketbalové ihrisko, ihrisko na prírodný povrch, vedecké laboratóriá, počítačová miestnosť, centrum kariérového poradenstva, divadlo, technická salónka, umelecká miestnosť, hudobná miestnosť, miestnosť / knižnica všímavosti. Predmety: angličtina, matematika, história, geografia, náboženská výchova, počítačové štúdie, osobný rozvoj, filmové štúdie, kariéra, cestovný ruch, obchod, umenie, domáca ekonomika, drevo, počítačom podporovaný dizajn, technické kreslenie, hudba, dráma, francúzština, biológia, chémia, Fyzika, stavebné štúdie, veda.
  Mimoškolské aktivity: hádzaná, galský futbal, futbal, basketbal, tanec, joga, gaisce, debaty, spevácky zbor, hudobné kódovanie, remeselný klub, vedecký klub.

  Ad Scoil La Salle

  Zmiešaná, 189 študentov Situovaná v Raheny, 20 minút od centra
  Vybavenie: knižnica, vedecké laboratóriá, miestnosť pre domácu ekonomiku, jedáleň, počítačová sada, telocvičňa, športová hala, basketbalové ihrisko.
  Predmety: angličtina, matematika, francúzština, návrh umeleckých remesiel, obchod, hudba, domáca ekonomika, náboženstvo, geografia, história, chémia, biológia, strojárstvo, stavebné štúdie, ekonómia, technická grafika.
  Mimoškolské aktivity: futbal, dráma, basketbal, camogie, debaty, spevácky zbor, galský futbal, vrh (atletika), hudba, ročný muzikál, spevokol.

  St. Tiernan’s Community School

  Zmiešaná škola, 543 študentov, situovaná v Balally, 45 minút od centra.
  Vybavenie: vedecké laboratóriá, jedáleň, počítačová suita, basketbalové ihrisko, miestnosť na umenie, telocvičňa, športové ihrisko, miestnosti pre obchodné štúdie, technické kreslenie.
  Predmety: angličtina, matematika, geografia, história, umenie, biológia, fyzika, chémia, francúzština, ekonómia, účtovníctvo, obchodné štúdie, počítače, hudba, telesná výchova, technické kreslenie, strojárstvo, domáca ekonomika, stavebné štúdie.
  Mimoškolské aktivity: galský futbal, futbal, vrhanie, atletika, volejbal, hudba a dráma, debaty, každoročný muzikál.

  Confey College 

  Zmiešaná škola, 389 študentov, situovaná v Leixlip, 30 minút od centra.
  Vybavenie: vedecké laboratóriá, jedáleň, počítačová suita, basketbalové ihrisko, miestnosť na umenie, telocvičňa, športové ihrisko, miestnosti pre obchodné štúdie, praktické technické učebne (Enginnering, Metalwork, Construction, Woodwork).
  Predmety: angličtina, matematika, aplikovaná matematika, geografia, história, umenie, biológia, fyzika, chémia, francúzština, nemčina, ekonómia, účtovníctvo, obchodné štúdie, dizajn a komunikačná grafika, politika a spoločnosť, hudba, telesná výchova, technické kreslenie, strojárstvo, domáca ekonomika, stavebné štúdie.
  Mimoškolské aktivity: galský futbal, futbal, atletika, volejbal, dráma, debaty, šach.

  Dominican College Sion Hill

  Možný len celý školský rok, dievčenská škola, 444 študentov, situovaná v štvrti pri mori Blackrock, 25 minút od centra.
  Vybavenie: vedecké laboratóriá, jedáleň, počítačová suita, basketbalové ihrisko, miestnosť na umenie a hudbu, telocvičňa, tenisový kurt, miestnosti pre obchodné štúdie, učebňa pre domácu ekonomiku.
  Predmety: angličtina, matematika, geografia, história, umenie, biológia, fyzika, chémia, francúzština, španielčina, ekonómia, účtovníctvo, obchodné štúdie, domáca ekonomika, hudba, telesná výchova, počitače.
  Mimoškolské aktivity: futbal, hokej, basketbal, rugby, tenis, atletika, badminton, dráma, debaty, šach, umelecký, hudobný a dramaturgický kluby, každoročný muzikál, výučba pre záujemcov o hru na klavír, čelo, flautu, husle, klarinet, saxofón, gitaru  a ďalšie dychové nástroje.

  Malahide Community School 

  Možný len celý školský rok, zmiešaná škola, 1200 študentov, situovaná v oblasti pri mori Malahide, 40 minút od centra. Škola  so špičkovým vybavením a vysokou akademickou úrovňou patrí medzi najmodernejšie štátne školy v Dubline. 
  Vybavenie: vedecké laboratóriá, knižnica, jedáleň, počítačová suita, basketbalové ihrisko, učebne pre umelecké predmety, telocvičňa, športové ihrisko.
  Predmety: angličtina, matematika, geografia, história, umenie, biológia, fyzika, chémia, francúzština, nemčina, španielčina, ekonómia, účtovníctvo, obchodné štúdie, hudba, telesná výchova, strojárstvo, stavebníctvo, poľnohospodárske vedy, klasické štúdie.
  Mimoškolské aktivity: galský futbal, futbal, hurling, golf, dráma, debaty, každoročný muzikál.

  Manor House School

  Dievčenská škola, 712 študentov, situovaná v štvrti pri mori  Raheny, 20 minút od centra.
  Vybavenie: vedecké laboratóriá, jedáleň, počítačová suita, basketbalové ihrisko, učebne pre umelecké predmety, telocvičňa, tenisový kurt, športové ihrisko, bazén.
  Predmety: angličtina, matematika, geografia, história, umenie, biológia, fyzika, chémia, francúzština, nemčina, španielčina, ekonómia, účtovníctvo, obchodné štúdie, domáca ekonomika, hudba, telesná výchova, počitače.
  Mimoškolské aktivity: futbal, galský futbal, hokej, basketbal, rugby, tenis, atletika, badminton, dráma, debaty, šach, umelecký, hudobný a dramaturgický kluby, každoročný muzikál.

  Marian College

  Chlapčenská škola, 355 študentov, situovaná v Ballsbridge, 15 minút od centra. Vybavenie: vedecké laboratóriá, jedáleň, počítačová suita, basketbalové ihrisko, učebne pre umelecké predmety, telocvičňa, športové ihrisko, praktické technické učebne (Enginnering, Metalwork, Wood technology, Technical Drawing), bazén. Predmety: angličtina, matematika, geografia, história, umenie, biológia, fyzika, chémia, španielčina, francúština, ekonómia, účtovníctvo, obchodné štúdie, počítače, hudba, telesná výchova. Mimoškolské aktivity: galský futbal, futbal, hurling, atletika, basketbal, hudba a dráma, debaty, každoročný muzikál, koncerty, plávanie, kriket, rugby.

  Palmerstown Community School

  Zmiešaná škola, 795 študentov, situovaná v štvrti Plamerstown, 25 minút od centra.
  Vybavenie: vedecké a počítačové laboratóriá, jedáleň, športová hala, tanečné štúdio, telocvičňa, športové ihriská.
  Predmety: angličtina, matematika, geografia, história, umenie, biológia, fyzika, chémia, francúzština, nemčina, ekonómia, účtovníctvo, obchodné štúdie, domáca ekonomika, hudba, telesná výchova, počitače, architektúrna technológia, strojárstvo, dizajn a technické kreslenie.
  Mimoškolské aktivity: futbal, basketbal, stolný tenis, atletika, badminton, fitness, exteriérové hry.

  Súkromné stredné školy v Dubline

  Sandford Park School

  Zmiešaná 372 študentov, situovaná v Ranalagh, 10 minút od centra.
  Vybavenie: knižnica, vedecké laboratóriá, jedáleň, počítačová sála, obchodné štúdie, hudobná miestnosť, basketbalové ihrisko, miestnosť na umenie, tenisový kurt, telocvičňa, športové ihrisko.
  Predmety: angličtina, matematika, hudba, španielčina, francúzština, geografia, história, umenie, biológia, fyzika, chémia, ekonómia, účtovníctvo, obchodné štúdie, počítače, kariéra, telesná výchova, aplikovaná matematika.
  Mimoškolské aktivity: futbal, hokej, basketbal, bedminton, ragby, tenis, debaty, hudba a dráma, charitatívna činnosť, plávanie, hudba, výučba hudby.

  Sutton Park School

  Zmiešaná škola,  349 študentov, situovaná v Sutton, prímorskej rezidenčná štvrti Dublinu, 35 minút od centra.
  Vybavenie: knižnica, vedecké laboratóriá, miestnosť pre domácu ekonomiku, jedáleň, počítačová suita, hudobná miestnosť, basketbalové ihrisko, umelecká miestnosť, tenisový kurt, telocvičňa, ihrisko za každého počasia, technická salónka, športové ihrisko, hokejové ihrisko.
  Predmety: angličtina, matematika, hudba, nemčina, francúzština, geografia, história, umenie, biológia, fyzika, chémia, ekonómia, účtovníctvo, obchodné štúdie, počítače, domáca ekonomika, dizajn a grafika, kariéra, telesná výchova.
  Mimoškolské aktivity: futbal, hokej, basketbal, bedminton, tenis, debatovanie, plachtenie, hudba a dráma, charitatívne práce, atletika, plávanie, golf, hudba, výučba hlasu, bubnovania a ďalších nástrojov.

  Všeobecné informácie, stredné školy, Írsko tu.

 • Kurzy a cenník

  CENY KURZOV

  Typ kurzu 17 týždňov 23 týždňov 33 týždňov 40 týždňov
  Štátna stredná škola, nástup august 7 007 € 9 183 € 12 187 € 14 242 €
  Typ kurzu 2 týždne 8 týždňov 11 týždňov 22 týždňov
  Štátna stredná škola, nástup január 2025 6 234 € 8 623 €
  Typ kurzu 2 týždne 8 týždňov 14 týždňov 21 týždňov
  Štátna stredná škola, nástup január 2026 6 634 € 8 923 €
  Typ kurzu 2 týždne 20 týždňov 32 týždňov 40 týždňov
  Súkromná Sandford Park School 20 290 €
  Súkromná Sutton Park School 20 335 €

  Akademický pobyt od augusta 2024

  Školský rok 3 trimestre/40 týždňov:  22.8.24 - 30.5.25
  2 trimestre/33 týždňov: 22.8.24 - 11.4.25
  Školský trimester/17 týždňov: 22.8.24 - 20.12.24 
  Školský polrok/23 týždňov: 22.8.24 - 31.1.25 

  Akademický pobyt od januára 2025

  2 trimestre/21 týždňov: 2.1.25 - 30.5.25 
  1 trimester/14 týždňov: 2.1.25 - 11.4.25

  V cene je zahrnuté

  • umiestnenie do školy
  • ubytovanie v rodine okrem vianočných prázdnin
  • plná penzia, ľahké obedy formou balíčka
  • orientačné strenutie po príchode
  • depozit za učebnice, učebné pomôcky, školskú uniformu a pod. v hodnote 350 €
  • transfer z letiska do rodiny a po ukončení študijného pobytu z rodiny na letisko
  • transfer na letisko a z letiska počas vianočných prázdnin
  • mesačné stretnutie so študentom a následne vypracovaná správa
  • lokálny koordinátor
  • 24-hodinový núdzový kontakt 
  • kurz angličtiny každú stredu večer v jazykovej škole ISI vrátane prípravy na FCE a CAE skúšky  
  • spoločenské aktivity organizované jazykovou školou ISI (šport, hudba, divadlo, výlety, večierky)
  • SIM karta do smartphone
  Voliteľné príplatky

  Extra administratívny poplatok v školách Cabinteele Community School, Rockford Minor School a St Davids Secondary School - rok/600 €, polrok a 2 trimestre/400 €, trimester/200 €, Transition Year - 500 €. 

  V cene nie je zahrnuté

  • doprava
  • obedy v školskej jedálni
  • ubytovanie v rodine počas vianočných prázdnin
  • zápisné a poplatky do mimoškolskej činnosti
  • miestna doprava cca 175 € 1 štvrťrok
  • výlety, organizované školou (dobrovoľná aktivita)
  Podmienky prijatia
  • vek: 13 - 18 rokov.
  • dobrá znalosť anglického jazyka, doporučujeme absolvovať ELTiS test  priamo v našej kancelárii v Bratislave.
  • dobré študijné výsledky, najhoršia známka na vysvedčení 2, 3 
  • dobrý zdravotný stav

  Sviatky 2024: 01.01., 05.02., 17.03., 01.04., 06.05., 03.06., 05.08., 28.10., 25.12., 26.12.

 • Ubytovanie

  CENY UBYTOVANIA

  Typ ubytovania
  Hostiteľská rodina, plná penzia

  Hosťovská rodina, plná penzia. Študenti sú ubytovaní spolu so svojím hosťovským súrodencom alebo so študentom inej národnosti. Študenti sa stávajú súčasťou svojej novej rodiny, zúčastňujú sa na ich každodennom živote.
  Počas vianočných prázdnin študenti povinní opustiť hostiteľsku rodinu a odchádzajú domov, preto ubytovanie v tomto období nie je zahrnuté v cene. Ubytovanie v 1-posteľovej izbe je za príplatok.

Cenová kalkulácia a prihláška

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore