0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Írsko

Vzdelávací systém v Írsku

Školská dochádzka je povinná od 6 do 16 rokov. Základná škola trvá do 12 rokov, potom nasleduje 5-ročná stredná škola. Od 12 do 15 rokov sú v nižšom 3-ročnom stupni strednej školy, ktorý ukončia záverečnú skúšku (Junior Certificate Examinations).
Po ukončení nižšieho cyklu strednej školy asi 80% mladých ľudí pokračuje v 2. stupni strednej školy.

Medzi nižším a vyšším cyklom existuje 4. ročník tkzv Transition Year. Je to vyrovávací alebo prípravný/Transition ročník pre 15 - 16-ročných študentov a jeho úlohou je pripraviť študentov na posledné 2 maturitné ročníky, ktoré sú náročné a nie každý študent je na ten skok pripravený. V Transition ročníku majú študenti až do 12 predmetov

2. stupeň -  5. a 6. ročník je zameraný na prípravu mladých ľudí vo veku 16 - 18 rokov na vstup do života spoločnosti alebo na ďalšie štúdium na vysokých školách. Vyšší cyklus končí záverečnými skúškami/maturitou a výstupným vysvedčením Leaving Certificate. Študenti majú 5 až 7 predmetov. Angličtina a matematika sú povinné. Medzi voliteľnými predmetmi sú prírodovedné predmety, technológia, jazyky, umenie, hudba, dejepis, zemepis...

Študenti nosia školské uniformy. Školy sa delia na chlapčenské, dievčenské alebo zmiešané. Školský rok má 3 semestre.

Všetky školy majú širokú ponuku športov, klubov a krúžkov po vyučovaní. 

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je možné na internátoch (rezidenciách) alebo v hostiteľských rodinách.

Internáty (rezidencie) umožňujú študentom prežívať každodenný život v spoločnosti ďalších miestnych a zahraničných študentov. Študenti si rýchlejšie nájdu priateľov, nemusia do školy dochádzať miestnou dopravou, môžu sa venovať rôznym aktivitám a športom v areáli rezidencie či školy.

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa.  V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. 


Stredné školy Dublin

Stredné štátne a súkromné školy

Výmenný program

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore