0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Nemecko

Nemecké stredné školy

sa delia na 4 typy:

“Gymnasium” - pripravuje študentov na univerzitné štúdium, je to najkvalitnejšia a najnáročnejšia škola
“Realschule” - na výučbu sa kladie väčší vedecký dôraz. Čo sa týka kvality tento typ školy je niečo medzi Gymnasium a Hauptschule.
"Hauptschule" - pripravuje žiakovpre odborné vzdelávanie, je to najslabšia škola
"Gesamtschule" - je kombináciou všetkých 3 vyššie uvedených.

Povinná školská dochádzka končí absolvovaním 10. ročníka. Po ukončení školskej  dochádzky sa študenti môžu buď zamestnať alebo pokračovať v štúdiu.

Školy ponúkajú širokú škálu voliteľných predmetov. Už od 5. triedy si žiaci môžu vybrať niektorý z cudzích jazykov. Angličtina je od 5. ročníka povinná. Okrem nej si môžu zvoliť aj ďalší cudzí jazyk: francúzština, latinčina, španielčina či taliančina. V 7. triede pribúda druhý cudzí jazyk. Okrem jazykov sa dá voliť aj medzi informatikou a biológiou, katolíckym či evanjelickým náboženstvom prípadne iné (záleží od spolkového štátu). V 11. ročníku gymnázií sa mení doterajší spôsob vyučovania. Začína sa tzv. Differenzierung ( rozdeľovanie, diferencovania) a prechádza sa na kurzový systém, v ktorom žiaci volia kurzy, trvajúce polroka. 11. ročník tvorí tzv. Vorstufe (predstupeň) a Kursstufe (kurzový stupeň) tvoria ročníky 12. a 13. Vyučovanie v pred stupni je rozčlenené na povinný, Wahlpfichtbereich ( wahl-voľba, pflicht- povinnosť, bereich-okruh), v ktorom sa z určitých možností musí niečo vybrať.

11. ročník je len pred stupeň a zvolený okruh predmetov môže byť na jeho konci zmenený. Tiež sa značne odlišuje od ročníkov 12. a 13. V týchto dvoch nasledujúcich pribúdajú k možnosti voľby ešte predmety ako pedagogika, filozofia, právna náuka, hospodárska náuka, psychológia.

Väčšina zahraničných študentov navštevuje 10. alebo 11. ročník Gymnasia alebo Realschule. Navštevujú školu v bydlisku svojej hostiteľskej rodiny a umiestnení môžu byť po celom Nemecku. Naša partnerská organizácia najprv nájde hostiteľskú rodinu a až potom zapíše študenta na miestnu strednú školu.

Študenti z cudzích krajín sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy. Počet prijatých zahraničných študentov na každej škole je limitovaný. Stredné školy dbajú o to, aby medzi svojimi študentmi nemali veľa študentov z jednej krajiny.

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore