0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Rakúsko

Rakúsky vzdelávací systém je veľmi podobný systému v Nemecku a Švajčiarsku. Povinná školská dochádzka začína vo veku 6 rokov a trvá 9 rokov.

Volksschule - základná škola

trvá 4 roky. Známka z nemeckého jazyka a z matematiky vo 4. ročníku ľudovej školy je dôležitá pre ďalšiu budúcnosť dieťaťa, do gymnázia môže postúpiť len žiak, ktorý nemal horšiu ako dvojku. Po Volksschule nasleduje stredné vzdelávanie, ktoré je rozdelené na dva 4-ročné cykly.

Stredná škola 1. stupňa Hauptschule

5. až 8. ročník. Ak deti nechcú v budúcnosti študovať na vysokej škole, ukončia vzdelanie v polytechnickom ročníku a idú pracovať alebo pokračujú na strednej škole 2. stupňa - polytechnických, odborných a učňovských školách.

Allgemeinbildende Hôhere Schule

8-ročné gymnáziá. Prvé dva ročníky majú rovnaký učebný plán ako mali v Hauptschule, druhé dva ročníky si žiaci volia niektoré predmety podľa toho, na ktorú vetvu budú postupovať vo vyššom stupni. Skoly sa delia na klasické gymnázium - Klasisches zweig gymnazium ( jazyky, latinčina, gréčtina), na reálne gymnázium - Technisches zweig gymnazium( matematika, fyzika, rysovanie ) a na hospodársko-vedné gymnázium Wirtschaftskundliche realgymnazium ( chémia, ekonomika, pracovné vyučovanie).
Gymnázium je ukončené maturitou Reifeprufung, ktorá oprávňuje k štúdiu na vysokej škole alebo na akadémii.

Gesamtschule

je spojená škola, v ktorej sú základná škola a aj gymnázium.

Väčšina zahraničných študentov je zaraďovaná do 5., 6. a 7. ročníka. 8. ročník je maturitný a do necho študentov neumiestňujú. Ak jazyková úroveň študenta nie je dostačujúca, musí na začiatku pobytu absolvovať intenzívny jazykový kurz nemčiny. Na škole sa vyučujú všetky bežné predmety ako u nás. K povinným predmetom patria nemčina, angličtina, matematika, dejepis, biológia a telesná výchova a študenti si môžu vybrať 1-2 voliteľné predmety.

Vyučovanie je na väčšine škôl od pondelka do piatku, ale sú aj školy kde sa do školy chodí aj v sobotu doobeda. Vyučovanie sa začína o 08:00 ráno a poväčšine trvá do 13:00 popoludní.

Školský rok je podobne ako u nás od septembra do júna.

Rakúske školy ponúkajú veľa možností aj mimo vyučovacích hodín. Pre zahraničných študentov je dôležité sa do týchto aktivít zapojiť. Nájdu si nových priateľov, stanú sa platnými členmi školskej komunity a hlavne môžu si zdokonaľovať jazyk. Obľúbenými športmi sú futbal, zimné športy, tenis, plávanie,  basketbal, šach, volejbal, fitnes a umelecky ladené aktivity. Školy organizujú mnoho výletov a zájazdov za kultúrou a športom. Tieto mimoriadne aktivity si však študenti musia platiť, nakoľko nie sú zahrnuté v cene programu.

 

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore