0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Rusko

Školský systém v Rusku

je organizovaný a koordinovaný štátom, ktorý zaisťuje dostupnú formu výučby pre všetkých. Väčšina škôl je verejných,  za posledné roky  však začali vznikať aj súkromné školy.

Všeobecné vzdelanie v Rusku sa skladá z 3 častí :  základná škola - 9 rokov a stredná škola -  2 roky. Študenti majú spravidla 27 do 36 hodín týždenne.  Školský rok zvyčajne začína začiatkom septembra a končí v júni.  Rozvrh sa skladá z predmetov ako ruský jazyk, cudzí jazyk, matematika, dejepis, politika, prírodovedné predmety a pod. Každá škola si organizuje svoj vlastný rozvrh, ktorý spĺňa požiadavky štátu.  Škola môže osnovy rozšíriť o ďalšie predmety na základe orientácie na určitú sféru, ako napr. matematika, hudba, umenie, športy a podobne.
Stredná škola v Rusku zahŕňa niekoľko typov škôl: gymnáziá, lýceá, a bežné stredné školy.  Prvé dva typy škôl sú zvyčajne orientované na prípravu na vysoké školy a univerzity.  Po ukončení strednej školy študenti musia absolvovať štátne skúšky a obdržia diplom o ukončení stredného vzdelania. Študenti sú hodnotení známami od 1 do 5,  kde 5 je výborný a 1 nedostatočný.

Všeobecné vzdelanie v Rusku dokopy pozostáva z 11/12 rokov školskej dochádzky. Žiaci začnú chodiť do školy vo veku 6 rokov a zvyčajne končia vo veku 17 rokov.

Väčšina zahraničných študentov bude navštevovať ročník 9 alebo 10.  Umiestnenie do ročníka závidí od rozhodnutia riaditeľa školy.

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore