0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, USA

Povinná školská dochádzka v USA trvá 12 rokov, posledné 4 ročníky 9. až 12. tvorí stredná škola tzv. High School. Študenti zvyčajne maturujú v 18 rokoch. Posledné dva roky strednej školy nie sú povinné, ale väčšina študentov chce ukončiť strednú školu maturitou (G.E.D.). Len študenti s maturitou sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách. V USA nie sú stredné odborné školy, ale školy podobného zamerania ako naše všeobecné gymnáziá, avšak s väčšou možnosťou výberu voliteľných predmetov. Výučba na strednej škole má všeobecné zameranie. Školský rok začína v auguste alebo septembri a končí v máji alebo júni. 

Aktivity na voľný čas

Na strednej škole v USA sú športové aktivity dôležitou súčasťou každodenného rozvrhu. Aj zahraniční študenti majú šancu stať sa členom niektorého školského oddielu. Môžu si vybrať z mnohých športových odvetví a získať skúsenosti i v niektorých typicky amerických športoch - baseballe, basketbale, golfe či americkom futbale. Študenti sa však môžu venovať aj iným aktivitám napríklad rečníctvu, divadlu, hre na hudobné nástroje a pod. Spoločenský život je bohatý a študent zažije tiež mnoho slávnostných udalostí. Jednou z najobľúbenejších je záverečný ples.

Akreditované americké stredné školy

Študenti z cudzích krajín sú umiestňovaní len na vládou schválené akreditované stredné školy. Do ročníka sú zaraďovaní na základe veku, prospechu a jazykovej úrovne. O zaradení vždy rozhoduje riediteľ americkej školy.

Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov, platných v danom americkom štáte. Niektoré predmety sú povinné, iné si študenti vyberajú z ponuky danej školy. Väčšinou študenti navštevujú 6-7 predmetov.

Súkromné školy umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Študentom poskytujú zvýšenú individuálnu pomoc pri štúdiu a najmä v problematických oblastiach, viac sa sústreďujú na rozvoj talentu.

 

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore