0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, Stredné školy, Veľká Británia

Deti začínajú chodiť do školy vo veku 5 rokov. Základnú školu končia ako 14-roční v 9. ročníku. 10. a 11. ročník tvoria prvý stupeň strednej školy, študenti sa pripravujú na záverečné skúšky, ktoré absolvujú na konci 11. ročníka a získavajú vysvedčenie o ukončení stredného vzdelania - GCSE (General Certificate of Secondary Education). Povinná školská dochádzka končí v 16 rokoch. Po jej ukončení môžu študenti pokračovať v stredoškolskom štúdiu a ukončiť ho maturitou alebo odborným vysvedčením.

12., 13. ročník strednej školy -  maturita A Levels

Po absolvovaní posledného 11. ročníka povinnej školskej dochádzky sa študenti môžu rozhodnúť, či chcú v štúdiu pokračovať alebo budú pracovať. Tí, ktorí sa rozhodnú v budúcnosti študovať na vysokej škole a úspešne ukončia 11. ročník, prechádzajú do Sixth Form, ktorú tvoria 12. a 13. ročník. Tu sa študenti pripravujú na skúšky A/AS Levels. Ich úspešné absolvovanie im otvára cestu na univerzity.
V 12. ročníku si študenti môžu vybrať 3 alebo 4 predmety, v 13. ročníku 3 predmety. Po ukončení 13. ročníka študenti získavajú vysvedčenie o strednom vzdelaní vyššej úrovne - GCE "A"/"AS Level (General Certificate of Education Advanced Level/Advanced Subsidiary Level).
Predmety sa hodnotia od najlepšej známky A* /Astar/, nasledovanej A, B, C, D, E.
Výsledky skúšok študenti obdržia v polovici augusta. AS level sa študuje prvý rok (12. ročník). A2 sa študuje druhý rok (13.ročník). Spolu sa toto 2-ročné štúdium nazýva A Levels. 

12., 13. ročník strednej školy -  maturita BTEC

Štúdium je určené záujemcom, ktorí sa chcú špecializovať na určitú špecifickú oblasť. Štúdium trvá 2 roky, zahraniční študenti môžu absolvovať len 1 ročník, nemusia študovať obidva roky. Štúdium má hlbšie praktické zameranie a po získaní diplomu môžu buď rovno pracovať alebo pokračovať v štúdiu na univerzite.

Prečítajte si vysvetlenie k A Level a BTEC Level štúdiu Tu

Pri výbere predmetov je možné kombinovať A Level a BTEC Level predmety.

12., 13. ročník strednej školy International Baccalaureate IB

IB je dobrou voľbou pre študentov s vynikajúcimi akademickými výsledkami, ktorí si chcú udržať svoje možnosti otvorené. IB program je vysoko uznávaný na celom svete a študenti po jeho ukončení pokračujú v štúdiu na popredných univerzitách vo Veľkej Británii, USA a ďalších vyspelých štátoch.

IB je možné si zvoliť iba vtedy, ak študenti plánujú absolvovať kompletný program po dobu 2 rokov.

V IB programe sa študuje 6 predmetov. Predmety sa známkujú od 7/najvyššia známka po 1. Najlepší výsledok je 45 bodov. Na udelenie IB diplomu musia študenti dosiahnuť minimálne 24 bodov. TOK (Theory of Knowledge) a Extended Essay sú hodnotené známkami A/najlepšia, B, C, D, E. Študent môže obdržať aj Bilingual Diplom. Podmienkou je vynikajúci prospech v štúdiu predmetov v cudzích jazykoch.

Prehľadná tabuľka porovnania slovenských a britských škôl TU.

Školský kalendár

Školský rok sa delí na trimestre.

1. trimester/jesenný od septembra do decembra, 2. trimester/jarný od januára do marca, 3. trimester/letný od apríla do júla. Po jesennom a jarnom trimestri nasledujú 2-týždňové prázdniny. Taktiež uprostred jednotlivých trimestrov sú týždňové prázdniny. Teoretická časť končí v máji a potom nasleduje skúškové obdobie, ktoré trvá do júla. Záleží od študenta, ako rýchlo jednotlivé skúšky vykoná.

Vyučovanie začína o 9:00 a končí okolo 15:30. Študenti majú 15-minútovú prestávku dopoludnia a hodinovú prestávku počas obeda.

 

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore