0905 528 882enlap@enlap.sk

Zoznam škôl v Kanade

Nova Scotia

Auburn Drive High School
Škola s asi 1300 študentami ponúka výnimočný akadeický program, skvelé atletické programy, množstvo mimoškolských klubov a aktivít. Škola je situovaná v rezidenčnej štvrti obývanje strednou triedou len 5 minút od multimiliónového športového a rekreačného komplexu Cole Harbour Place.
Predmety: angličtina, matematika, prírodoveda, fyzika, chémia, biológia, technológia, dejiny Kanady, telesná výchova, umenie, svetové dejiny, zemepis.

Škola ponúka aj French Immersion program, to znamená, že niektoré predmety sa študujú vo francúzštine. Podmienkou je, že študent pochádza z frankofónnej krajiny alebo, že absolvoval rovnaký program v ročníkoch 7,8,9.

Millwood High School, Upper Sackville

Škola vznikla v 90 rokoch, v ročníkoch 10 - 12 študuje cca 1000 študentov, ktorí pochádzajú zo strednej a vyššej strednej vrstvy. Škola má majstrovský dievčenský futbalový tím, skvelé hudobné vokálne programy a tiež športový program. 

Predmety: angličtina, matematika, prírodoveda, fyzika, chémia, biológia, technológia, dejiny Kanady, telesná výchova, umenie, svetové dejiny, zemepis.

Škola ponúka aj French Immersion program, to znamená, že niektoré predmety sa študujú vo francúzštine. Podmienkou je, že študent pochádza z frankofónnej krajiny alebo, že absolvoval rovnaký program v ročníkoch 7,8,9.
Charles P. Allen High School, Bedford, Halifax

Škola bola otvorená v roku 1979 a nachádza sa v Bedforde, iba 20 minút od centra Halifaxu. Štvrť je  považovaná za jednu z najlepších na bývanie, veľmi bezpečnú  a tichú. Obyvatelia patria do strednej a vyššej strednej triedy. Už niekoľko rokov patrí medzi top školy v regióne. v ročníkoch 10 až 12 je cca 1300 študentov. Vyučovanie sa začína o 9:20 hod. a končí o 15:30 hod.

Predmety: angličtina, matematika, prírodoveda, fyzika, chémia, biológia, technológia, dejiny Kanady, telesná výchova, umenie, svetové dejiny, zemepis.

Škola ponúka aj French Immersion program, to znamená, že niektoré predmety sa študujú vo francúzštine. Podmienkou je, že študent pochádza z frankofónnej krajiny alebo, že absolvoval rovnaký program v ročníkoch 7,8,9.

Škola ponúka taktiež International Baccalaureate program.

Športové možnosti na škole: bedminton, basebal, basketbal, cross country, pozemný hokej, americký futbal, hokej, lacrosse.
Okrem iného ponúka aj rôzne mimoškolské aktivity a krúžky: lyžiarsky krúžok, školské noviny, hudobný, počítačový, matematický krúžok a mnohé ďalšie.

Cole Harbour District High School, Dartmouth

Škola je situovaná v rezidenčnej štvrti Forest Hills, má okolo 1200 študentov.

Predmety: angličtina, matematika, prírodoveda, fyzika, chémia, biológia, technológia, dejiny Kanady, telesná výchova, umenie, svetové dejiny, zemepis.

Škola ponúka aj French Immersion program, to znamená, že niektoré predmety sa študujú vo francúzštine. Podmienkou je, že študent pochádza z frankofónnej krajiny alebo, že absolvoval rovnaký program v ročníkoch 7,8,9.

Škola ponúka taktiež International Baccalaureate program.

Na škole je vynikajúci hudobný a dramatický program tiež hokejový program. 
Neďaleko školy sa nachádza multimiliónové športové a rekreačné stredisko Cole Harbour Place.

Prince Andrew High School, Dartmouth

Škola bola založená v roku 1960, je situovaná v blízkosti niekoľkých jazier. 10 až 12 ročník navštevuje zhruba 1200 študentov. Vyučovanie sa začína o 8:30 hod a končí o 15:10 hod.

Predmety: angličtina, matematika, prírodoveda, fyzika, chémia, biológia, technológia, dejiny Kanady, telesná výchova, umenie, svetové dejiny, zemepis.

Škola ponúka taktiež International Baccalaureate program.

Škola má výborný atletický program s viac ako 50 mimoškolskými klubmi a aktivitami , veslársky klub a futbalový klub Panthers. Ostané športové možnosti zahŕňajú: americký futbal, hokej, basketbal, rugby, volejbal, futbal, pozemný hokej, cheerleading, bedminton, kriket, stolný tenis, softbal, cross country, zjazdové lyžovanie a golf.

Tiež sú tu novinársky klub, technologický a robitický klub, džezová kapela, flautový súbor, tanečný klub, debatný krúžok...

Každoročne sa v škole organizujú aj výlety do zahraničia.

Sir John A. MacDonald High School, Halifax

Moderná krásna škola bola otvorená v roku 2007 a nachádza sa na predmestí Halifaxu v Upper Tantallon iba 20 minút od centra mesta. Školu navštevuje okolo 1000 študentov v ročníkoch 10-12.

Predmety: angličtina, matematika, prírodoveda, fyzika, chémia, biológia, technológia, dejiny Kanady, telesná výchova, umenie, svetové dejiny, zemepis, spoločenské vedy, ekonómia.

Škola ponúka aj French Immersion program, to znamená, že niektoré predmety sa študujú vo francúzštine. Podmienkou je, že študent pochádza z frankofónnej krajiny alebo, že absolvoval rovnaký program v ročníkoch 7,8,9.

Okrem iného má škola vynikajúci hudobný program, skvelé športové možnosti ako aj množstvo mimoškolských krúžkov.
Športové možnosti na škole: basebal, basketbal, americký futbal, hokej, rugby, softbal, bedminton, cross - country, golf, wrestling, volejbal.


Bluefield High School, Hampshire, Prince Edward Island

Škola bola renovovaná a zväčšená v roku 2000. Okrem bežných učební je v nej aj nemocničná izba, umelecká miestnosť, 2 učebne na pracovné vyučovanie, hudobná sála, 2 počítačové sály, 2 telocvične, veľká knižnica a študijné centrum a školská  reštaurácia . Škola je vybavená pokrokovou technológiou na výučbu matematiky a prírodných vied. Vo všetkých učebniach sú smart tabule a vyspelá učebná technológia

Predmety: angličtina, francúzština, matematika, prírodoveda, fyzika, chémia, biológia, informačná technológia, dejiny Kanady, telesná výchova, umenie, svetové dejiny, zemepis, spoločenské vedy, ekonómia.

Škola ponúka aj French Immersion program, to znamená, že niektoré predmety sa študujú vo francúzštine. Podmienkou je, že študent pochádza z frankofónnej krajiny alebo, že absolvoval rovnaký program v ročníkoch 7,8,9.

Na pôde škole pôsobí veľa športových a spoločenských klubov - basketbal, zápasenie, rugby, turistika, futbal, softbal, golf, badminton, volejbal, vzpiranie, pozemný hokej /dievčatá/, adventure klub, šachový krúžok, vedný ktúžok, fotografický klub, čitateľský krúžok, rotary Youth parlament, umelecký krúžok atď.

Citadel High School

Škola  bola otvorená v roku 2007 a nachádza sa  v centre južnej časti Halifaxu na Trollope Street.  Na škole študuje cca 1400 študentov v ročníkoch 10-12 a vyučovanie trvá od 9:00 hod – 15:10 hod. v škole je vyše 60 učební, laboratóriá, špecializované učebne pre štúdium umenia, divadlo a dve telocvične. Okrem klasických učebných osnov, škola ponúka aj prípravu na univerzity, International Baccalaureate, kurzy zamerané na konkrétny odbor (pre študentov, ktorí neplánujú ísť na univerzitu, ale ísť pracovať), ESL program – English as a Second language, French Immersion ako aj rôzne hudobné kurzy.
Športové možnosti na škole: americký futbal, futbal, volejbal, basketbal, hokej, lyžovanie, rugby, pozemný hokej, softbal a beh.
Škola ponúka veľa mimoškolských aktivít a podujatí.
Pre študentov, ktorí bývajú ďalej od školy je na prepravu do a zo školy k dispozícii bezplatný školský autobus.

Halifax West High School  

Škola bola otvorená v roku 2003 a so svojimi vyše 1800 študentami v ročníkoch  9 -12 je najväčšou v celej provincii Nova Scotia. Nachádza sa na západe Halifaxu v oblasti Clayton Park West. Vyučovanie sa začína o 9:10 hod a končí o 15:20 hod. Škola má najväčší  program výučby angličtiny ako cudzieho jazyka v celej provincii ako aj najväčšiu multikultúrnu komunitu študentov. Škola ponúka klasické učebné osnovy, International Baccalaureate a prípravu na univerzity.
Šport je medzi študentmi veľmi populárny.
Jesenné športy:  golf, cross – country, basebal, futbal – dievčenský aj chlapčenský,americký futbal,  vojelbal – dievčatá aj chlapci
Zimné športy:  bedminton, snowboarding, lyžovanie, chlapčenský a dievčenský hokej, chlapčenský a dievčenský basketbal, wrestling, curling
Jarné športy: pozemný hokej, stolný tenis, chlapčenský  a dievčenský softbal, lacrosse, chlapčenské  a dievčenské rugby
Škola taktiež ponúka aj rôzne mimoškolské aktivity a podujatia a každoročne organizuje výlet do zahraničia.
Takmer 70% študentov cestuje do školy školským autobusom.

Fredericton, New Brunswick

Mesto leží v najväčšej prímorskej privincii v Kanade a jedinej, ktorá je oficiálne dvojjazyčná (francúzska a anglická).

Leo Hayes High School

Škola bola otvorená v roku 1999 a je najnovšou spomedzi všetkých škôl v oblasti New Brunswick. Nachádza sa  v obytnej časti Frederictonu. Školu navštevuje zhruba 1800 študentov v ročníkoch 9-12. Vyučovanie sa začína o 8:30 hod a končí o 15:30 hod. Programy, ktoré škola ponúka zahŕňajú French Immersion, prípravu na univerzity a výtvarné umenie. Športové možnosti na škole: bedminton, basebal, basketbal, cross -  country, americký futbal, golf, hokej, rugby, futbal, softbal, tenis, volejbal. Okrem športu, škola ponúka aj množstvo mimoškolských aktivít a klubov, ako napr.: astronomický klub, tanečné krúžky, umelecký klub ...
Študenti, ktorí bývajú ďalej ako 3 km od školy majú k dispozícii školský autobus.

Fredericton High School

Táto škola je najstaršou v Kanade. Pôvodne bola otvorená v roku 1864 a v roku 1973 bola kompletne zrekonštruovaná. Nachádza sa v centre mesta na Prospect Street. Navštevuje ju zhruba 1800 študentov v ročníkoch 9-12. Vyučovanie sa začína o 8:30 hod a končí o 15:30 hod. Programy, ktoré škola ponúka zahŕňajú French Immersion, prípravu na univerzity, FIT – zameranie na informačné technológie ako aj kurzy španielčiny, francúzštiny a čínštiny – Mandarin.
Športové možnosti na škole: bedminton, basketbal, golf, hokej, rugby, futbal,  plávanie, volejbal, cheerleading, basebal, futbal, wrestling. Okrem športu, škola ponúka aj vyše 50 mimoškolských krúžkov a  klubov, ako napr.: umelecký klub, dramatický krúžok, debatný klub ...
Študenti majú k dispozícii školský autobus.

Charlottetown, Prince Edward Island

Hlavné mesto najmenšej kanadskej provincie.

Charlettetown Rural High School

Škola bola otvorená v roku 1966 a kompletne renovovaná v roku 1994. Nachádzasa priamo v meste Charlottetown. Škola je v súčasnosti najväčšia v provincii a navštevuje ju zhruba 1200 študentov v ročníkoch 10-12. Vyučovanie sa začína o 8:30 hod a končí o 15:30 hod. Škola ponúka oba anglické aj francúzske programy ako aj International Baccalaureate, prípravu na univerzity, ako aj kurzy zamerané na konkrétny odbor (pre študentov, ktorí neplánujú ísť na univerzitu, ale ísť pracovať).
Športové možnosti na škole: golf, pozemný hokej, futbal, volejbal, cross – country, basketbal, curling, bedminton, softbal a rugby.
Okrem športu, škola ponúka aj vyše 50 mimoškolských krúžkov a klubov, ako napr.: debatný krúžok, školský časopis, tanečné krúžky ...
Študenti majú k dispozícii školský autobus.

Colonel Gray High School

Škola bola založená v roku 1966 a nachádza sa v strede Charlottetownu na Spring Park Road, iba 10 minút od centra mesta a nábrežia. Školu navštevuje zhruba 1100 študentov v ročníkoch 10 -12. Vyučovanie sa začína o 9:00 hod a končí o 15:10 hod. Programy, ktoré škola ponúka zahŕňajú French Immersion program,International Baccalaureate, prípravu na univerzity ako aj kurzy zamerané na konkrétny odbor (pre študentov, ktorí neplánujú ísť na univerzitu, ale ísť pracovať).
Športové možnosti na škole: basketbal, volejbal, futbal, rugby, softbal, cross – country, bedminton a wrestling.
Okrem športu, škola ponúka množstvo mimoškolských krúžkov a klubov, ako napr.: debatný krúžok, radio klub, šachový krúžok, tanečné krúžky ...
Študenti majú k dispozícii školský autobus.

Winnipeg, Manitoba

Hlavné mesto provincie Manitoba. V tejto oblasi sa nachádza množstvo jazier a prekrásna príroda. Azda najnámejšie jazero je jazero Winnipeg.

Maples Collegiate

Škola bola otvorená v roku 1980 a nachádza sa  na Jefferson Avenue priamo v srdci Maples komunity. Školu navštevuje zhruba 1350 študentov v ročníkoch 9 -12. Vyučovanie sa začína o 9:00 hod a končí o 15:45 hod. Škola ponúka okrem klasických osnov aj  prípravu na univerzity či programy s odborným zameraním.  
Športové možnosti na škole: hokej, americký futbal, golf, atletika, cross – country, volejbal, futbal, basketbal či floorbal.
Okrem športu, škola ponúka množstvo mimoškolských krúžkov a klubov, ako napr.: dramatický, hudobný, umelecký krúžok a mnohé ďalšie.
Študenti, ktorí bývajú ďalej od školy využívajú mestskú dopravu, pričom zastávka je priamo pred školou.

West Kildonan Collegiate

Škola sa v roku 2008 presťahovala do novej budovy, ktorá sa nachádza v oblasti nazývanej River Ridge. Školu navštevuje okolo 900 študentov v ročníkoch 9 -12. Okrem akademických osnov škola ponúka aj rôzne kurzy a krúžky ako napr.: informačné technológie, travel and tourism, business kurz, umenie, astronomický krúžok...

Collège Garden City Collegiate

Škola nedávno prešla kompletnou rekonštrukciou. Ako jediná v tejto oblasti ponúka výučbu v angličtine a francúzštine. Školu navštevuje zhruba 1304 študentov v ročníkoch 9 -12. Škola ponúka okrem klasických osnov aj  umenie, technológiu,  a mnohé ďalšie programy.
Športové možnosti na škole: hokej – dievčenský aj chlapčenský, volejbal, vzpieranie, basebal, atletiku...
Okrem športu, škola ponúka množstvo mimoškolských krúžkov a klubov, ako napr.: dramatický krúžok, šachový krúžok, spevácky zbor...
Študenti, ktorí bývajú ďalej od školy využívajú mestskú dopravu

Regina, Saskatchewan

Hlavné mesto provincie Saskatchewan s počtom obyvateľov cez 1 milión.

Luther College High School

Škola bola založená v roku 1926 a nachádza sa na 26-árovom pozemku susediacom s policajnou akadémiou. Táto škola sa vyznačuje výbornými akademickými výsledkami a individuálnym prístupom k jednotlivým študentom. Školu navštevuje iba okolo 450 študentov v ročníkoch 9 -12. Vyučovanie sa začína o 8:30 hod a končí o 15:15 hod. Škola ponúka okrem klasických osnov aj business, film studies, výtvarné umenie, ESL – angličtinu ako druhý jazyk, International Baccalaureate.
Športové možnosti na škole: atletika – majú vlastný atletický tím The Lions, bedminton, basketbal, cross – country, curling, americký futbal, hokej, futbal, volejbal.
Okrem športu, škola ponúka množstvo mimoškolských krúžkov a klubov ako napr.: Amnesty International, šachový krúžok, debatný krúžok,  francúzsky klub, fotografický klub...
Okrem iného škola má aj vlastné školské noviny – The Tatler.
Študenti, ktorí bývajú ďalej od školy využívajú mestskú dopravu.

Dr. Martin LeBoldus High School

Škola bola otvorená v roku 1976 a nachádza sa na juhu mesta Regina. Školu navštevuje  okolo 800 študentov v ročníkoch 9 -12. Škola ponúka klasické učebné osnovy zahŕňajúce matematiku, angličtinu, vedy atď., ako aj French Immersion a prípravu na univerzity.
Športové možnosti na škole: bedminton, basebal, basketbal, cross – country, curling, americký futbal, golf, hokej, rugby, futbal – dievčenský aj chlapčenský, softbal, volejbal, wrestling.
Okrem športu, škola ponúka množstvo mimoškolských krúžkov a klubov ako napr.: hodobné, umelecké krúžky .....
Študenti, ktorí bývajú ďalej od školy využívajú mestskú dopravu.

Archbishop M.C. O'Neill High School

Škola sa nachádza v severnej časti mesta Regina a ponúka  výučbu v angličtine a francúzštine. Školu navštevuje  okolo 680 študentov v ročníkoch 9 -12. Vyučovanie sa začína o 8:00 hod a končí o 16:00 hod. Škola ponúka klasické učebné osnovy ako aj viac špecializované pre tých, ktorí by chceli pokračovať na univerzitách.
Športové možnosti na škole: bedminton, basketbal, cross – country, curling, americký futbal, golf, hokej, futbal – dievčenský aj chlapčenský, softbal, volejbal. Školské tímy sa volajú – The Titans.
Okrem športu, škola ponúka množstvo mimoškolských krúžkov a klubov.

Franúzske lokality:

Sagueney / Lac Saint – Jean Region 

Obľúbená oddychová destinácia hlavne v období letných dovoleniek.

École polyvalente de Jonquiére, (Jonquiére, Ville Saguenay, Québec)

Škola sa nachádza priamo v meste Jonquiére a navštevuje ju okolo 1200 študentov. Vyučovanie sa začína o 8:50 hod. a končí o 16:05 hod. Škola sa pýši vynikajúcim umeleckým a divadelným programom.  Okrem toho ponúka aj mnohé športové aktivity a mimoškolské krúžky rôzneho zamerania. Študenti majú možnosť zúčastniť sa koncoročného výletu, ktorý škola organizuje.

École Secondaire de l'Odyssée / Dominique, Racine, (Chicoutimi, Ville Saguenay, Québec)

Škola sa nachádza v meste Chicoutimi a ponúka okrem klasických osnov aj možnosť štúdia športu a umenia  - ako napr. výtvarné umenie, tanec, hokej, triatlon, taekwondo atď. (možný extra príplatok za tento typ štúdia).  Školu navštevuje okolo 1933 študentov. Vyučovanie sa začína o 8:05 hod. a končí o 15:15 hod.  Študenti majú možnosť zúčastniť sa koncoročného výletu, ktorý škola organizuje.

École secondaire Kénogami, (Jonquiére, Ville Saguenay, Québec)

Škola bola otvorená v roku 1992 a kompletne zrekonštruovaná v roku 2009. V priestoroch školy sa okrem iného nachádzajú aj 2 bazény, 2 telocvične s posilňovňou, laboratóriá a bežné učebne. Škola okrem klasických osnov ponúka aj International Baccalaureate program. Taktiež ponúka aj množstvo športových a mimoškolských aktivít, rôzne kluby a krúžky. Školu navštevuje okolo 950 študentov. Vyučovanie sa začína o 8:50 hod. a končí o 16:00 hod.  Študenti majú možnosť zúčastniť sa koncoročného výletu, ktorý škola organizuje.

École polyvalente Arvida, (Jonquiére, Ville Saguenay, Québec)  

Školu navštevuje okolo 1200 študentov a vyučovanie sa začína o 8:50 hod. a končí o 16:05 hod. Študenti majú k dispozícii žltý školský autobus. Okrem klasických učebných osnov je možné študovať kurzy zamerané na šport a umenie ako napr. výtvarné umenie, tanec, hokej, triatlon, taekwondo atď. (možný extra príplatok za tento typ štúdia).  Študenti majú možnosť  zapojiť sa do niektorých z mimoškolských aktivít a klubov a taktiež zúčastniť sa koncoročného výletu, ktorý škola každoročne organizuje.

Bilinguálny program v Montreale

John F. Kennedy High School - oblasť Saint Leonard

Škola s vynikajúcimi športovými možnosťami, s vlastným bazénom a dvoma telocvičňami. Školské futbalové a plavecké družstvá sa pravidelne zúčastňujú veľkých športových súťaží a podujatí.

Rosemount High School - oblasť Saint Leonard 

Škola vyhrala niekoľko ocenení za najlepší hudobný program.  Každoročne sa zúčastňuje na  súťaži North America Competition v Bostone. Okrem hudby má škola aj vynikajúce športové vybavenie s dvoma obrovskými telocvičňami a tenisovými kurtami.

Laurier MacDonald High School – oblasť Saint Leonard

Škola ponúka možnosť štúdia Ineternational Baccalaurete diploma. Má vybavenú špeciálnu Media a Art učebňu pre kurzy fotografovania, videotvorby a počítačového dizajnu a taktiež má aj vlastnú plaváreň.

Marymount Academy –  južná časť mesta

Škola ponúka možnosť štúdia angličtiny ako cudzieho jazyka a taktiež vynikajúci hudobný program.

 Royal Vale High School – južná časť mesta

Škola je vhodná pre študentov s matematickým nadaním, pretože je zameraná na tento predmet. Okolo školy sa rozprestierajú obrovské zelené plochy, vhodné pre tréningy  futbalového tímu.

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore