0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Holandsko

Školská dochádzka začína v 4 rokoch, deti navštevujú základnú školu do 12 rokov, potom prechádzajú na stredné školy. Tu sa štúdium delí na 3 typy podľa náročnosti:

VMBO - 4-ročné prípravné stredné vzdelanie, od 12 do 16 rokov
HAVO - 5-ročné vyššie stredné vzdelanie, od 12 do 17 rokov
VWO - 6-ročné pred univerzitné vzdelanie, od 12 do 18 rokov

V HAVO a VWO sú bežnými predmetmi holandčina, angličtina, ďalší svetový jazyk (buď nemčina alebo francúzštine), matematika, ekonómia, fyzika, dejepis, biológia, chémia, geografia, telesná výchova, umenie a nezávislé študijné hodiny. Školský týždeň trvá od pondelka do piatku, zvyčajne má 30 - 35 hodín, z ktorých každá hodina trvá 50 min.
Dĺžka každého dňa sa môže meniť, záleží to od rozvrhu hodín.

Úroveň vzdelávania v Holandsku je vysoká, študenti musia venovať viac času príprave na vyučovanie a domácim úlohám. Učitelia očakávajú, že zahraniční študenti sa naučia holandčinu v krátkom čase. Školské materiály ani výučbu im neprekladajú do angličtiny alebo iného cudzieho jazyka.

Zahraniční študenti sú väčšinou umiestňovaní do 4. ročníka HAVO alebo 5. ročníka VWO škôl. Konečné rozhodnutie o tom do ktorej triedy môže byť študent zaradený vydáva škola. Študenta sa však snažia umiestniť do primeraného ročníka.

Od zahraničných študentov sa na začiatku neočakáva, že sa budú plne a aktívne zúčastňovať na hodinách, ale očakáva sa budú hodiny poctivo navštevovať. Toto im pomôže nielen spoznať ostatných v triede, ale tiež sa integrovať do prostredia, kde sa rozpráva po holandsky.

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore