0905 528 882enlap@enlap.sk

Výmenný stredoškolský program v Španielsku

 • Štátne stredné školy po celom Španielsku
 • 1. ročníka Bachillerato
 • Stredné školy v Madride, Alicante, Valencia, Cadiz
 • Príprava na maturitu
 • Slávnostné odovzdávanie maturitného vysvedčenia
 • maturita a diplom Bachillerat
 • Výmenný program v Španielsku
 • Info o škole

  Staň sa študentom strednej školy v Španielsku

  Nižšie stredné vzdelanie E.S.O je určené študentom od 13 do 16 rokov. Stredoškolské vzdelávanie sa sústreďuje na 10 - 12 predmetov. V rozvrhu sú predmety rozložené, študenti nemajú každý deň všetky predmety. Študenti strávia na výučbe približne 32 hodín týždenne.

  Od 16 rokov môžu záujemcovia pokračovať v 2-ročnom vvyššom strednom vzdelaní Bachillerato. Študenti 1. a 2. ročníka Bachillerato (slovenský 3. a 4. ročník) majú nasledovné premety: prírodné vedy, sociálne vedy, telocvik, španielčina a literatúra, angličtina, matematika, hudba, umenie, technológia, filozofia, dejepis, technické kreslenie, biológia, fyzika, chémia, latinčina, gréčtina a ďalšie voliteľné predmety. Skladba predmetov sa v jednotlivých školách líši. Zahraniční študenti sú umiestnení do ročníka v závislosti od ich úrovne španielčiny a prospechu. Rozhodujúce slovo má vedenie španielskej školy.

  Výučba začína o 8:00 a trvá do 14:45, popoludní výučba nie je. Školy popoludní ponúkajú voliteľné aktivity, ktoré môžu byť spoplatnené. Populárnymi športami sú futbal, basketbal, vodné športy. Študenti sú hodnotení priebežne, dokumenty so známkami školy vystavujú pred Vianocami a Veľkou nocou.

  Všeobecné informácie o španielskom vzdelávaní tu.

 • Kurzy a cenník

  CENY KURZOV

  Typ kurzu 8 týždňov 12 týždňov 20 týždňov 40 týždňov
  Študijný pobyt bez výberu lokality 5 690 € 6 690 € 9 790 €
  Študijný pobyt- Alicante, Cadiz, Granada, Madrid, Seville, Valencia 6 180 € 7 380 € 10 780 €
  Typ kurzu 5 týždňov 6 týždňov 7 týždňov 8 týždňov
  Krátkodobý pobyt 2 980 € 3 320 € 3 670 € 4 060 €

  Školský rok: september - jún
  Školský polrok: september -koniec januára, február - jún
  Školský trimester: september - december

  V cene je zahrnuté:

  • registrácia a umiestnenie do školy
  • administratívne poplatky
  • ubytovanie
  • plná penzia 
  • orientácia po príchode do Španielska
  • medzinárodný koordinátor, ktorý pomáha, podporuje a radí študentom počas pobytu
  • transfer letisko - rodina - letisko 
  • 24-hodinová podpora a asistencia počas pobytu

  V cene nie je zahrnuté:

  • doprava
  • extra aktivity a výlety organizované školou
  • výmenný pobyt : sústredenie v Barcelone 590 € pred septembrovým nástupom - sústredenie nie je povinné 
  • učebnice, zámky, laboratória, iné didaktické pomôcka...
  • zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie návratu v núdzových prípadoch. Stojí 890 €/rok, 590 €/polrok/, 590€/štvrťrok.
  • doprava do/z školy 
  • vreckové
  • konvalidácia španielskeho vysvedčenia: 250 €
  • speciálna diéta 890 €/rok, 590 €/polrok/, 490 €/štvrťrok
  • poplatok za rodinu bez domácich zvierat 290 €
  Podmienky prijatia
  • vek 14 až 18,5 rokov
  • dobrá znalosť španielskeho jazyka, minimálne 2 roky štúdia jazyka. 
  • dobrý študijný prospech
  Termíny na podanie prihlášky
  • 15.marec - nástup v septembri, 1. október - nástup v januári
  • prihláška s výberom lokality musí byť podaná do 10.decembra
  • poplatok za podanie prihlášky po termíne je 390 €
   

  Sviatky 2024 - 01.01., 06.01., 29.03., 01.05., 15.08., 12.10., 01.11., 06.12., 08.12., 25.12. Každý španielsky región má aj svoje regionálne sviatky, preto je potrebné pred podaním prihlášky skontrolovať všetky sviatky vo vybranej lokalite. Informatívny link: https://www.officeholidays.com/countries/spain/2024.

 • Ubytovanie

  CENY UBYTOVANIA

  Typ ubytovania
  Ubytovanie a stravovanie sú zahrnuté v cene.

  Hostiteľské rodiny sú starostlivo vyberané, väčšina patrí k strednej vrstve a býva v mestských bytoch,  niektoré z nich vlastnia víkendové domčeky, kde trávia svoj voľný čas.  Zahraniční študenti často navštevujú strednú školu spoločne s jedným z detí v hostiteľskej rodine alebo z detí u susedov.

  Vo všeobecnosti sú Španieli veľmi vrelí a priateľskí. Rodina zohráva veľmi dôležitú úlohu a zostáva verná tradičnému modelu.  Väčšia časť spoločenských aktivít sa tiež odohráva v širšom rodinnom kruhu, čo pomáha študentom pri integrácii do nového prostredia.  Siesta je neodmysliteľnou súčasťou dňa.

Cenová kalkulácia a prihláška

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore