0905 528 882enlap@enlap.sk

Naši študenti - referencie

Dobrý deň, priatelia,

našou snahou je neustále zlepšovať kvalitu služieb. Po skončení kurzov naším klientom zasielame dotazníky, aby nám poskytli spätnú väzbu o kvalite pobytov v zahraničí.

Pre názornosť poskytujeme niekoľko myšlienok klientov. Skúšame nájsť aj negatívne odozvy, asi v týchto prípadoch študenti nemajú vôľu nás kontaktovať.

Odpovede neprešli korektúrou, nezmenili sme ani jedno slovo okrem /vsuviek/ ohľadom lokality, študenti sú "naši", zmenili sme len priezviská na mená.

V súvislosti so Zákonom č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela") nemôžeme uvádzať priezviská klientov, uvádzame len mená, nemôžeme poskytnúť ani tel. kontakty.
 

Čo o nás a o štúdiu napísali študenti? Zvoľte krajinu.

Všetky referencie sú uvedené nižšie. Ak Vás zaujíma konkrétna krajina, stačí si vybrať:

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore